Hospodářská situace v České republice se výrazně zhoršila. Vyplývá to z konjunkturálního průzkumu mezi 120 německými podniky v Česku, který každoročně provádí Česko-německá obchodní a průmyslová komora.

Zatímco loni označily téměř dvě třetiny dotázaných podniků ekonomickou situaci v ČR jako dobrou, letos to byla jen čtyři procenta. V roce 2009 podniky žádné zlepšení neočekávají. Téměř tři čtvrtiny dotázaných naopak počítají s dalším zhoršením ekonomické situace.

"Průzkum ukazuje, že hospodářská krize Česko zasáhla velmi silně. Extrémní závislost hospodářství na exportu přivedla ČR do nepříjemné situace, kdy má svázané ruce a musí čekat, až začne růst celosvětová ekonomika," uvedl výkonný člen představenstva komory Bernard Bauer.

Podniky chtějí euro

Německé podniky sice letos hodnotí svoji ekonomickou situaci hůře než v předešlém roce, ale pořád výrazně lépe než obecnou ekonomickou situaci v České republice. I tak předpokládají, že letošní rok v ČR pro ně bude těžký. Na 54 procent jich očekává nižší obrat, 40 procent bude muset propouštět zaměstnance a investiční výdaje se podle průzkumu sníží na minimum. Příčinou této negativní situace nejsou prý nepříznivé podmínky pro podnikání v ČR, ale celosvětová hospodářská krize.

Na 86 procent dotázaných podniků žádá českou vládu, aby v České republice byla zavedena společná evropská měna.

"Euro znamená stabilitu. Podniky chtějí konečně zase spolehlivě plánovat, a ne být závislé na výkyvech směnného kurzu. Právě v době hospodářské krize může efektivní finanční plánování za určitých okolností znamenat zajištění pracovních míst," upozornil Bauer. Dotázané podniky počítají se zavedením eura teprve v roce 2013.

Navzdory současným problémům neočekává komora přehnané reakce nebo odchod německých podniků z České republiky. Více než 80 procent podniků uvedlo, že by si i dnes vybraly pro svoji investici Českou republiku. Jako nejatraktivnější alternativu Česka vidí Slovensko, Německo a Rusko.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora je se zhruba 540 členy největší zahraniční hospodářskou komorou v České republice.