Ratingová agentura Standard & Poor's snížila hlavní rating Řecka o dva stupně na známku CC. Výhled ratingu je negativní, což znamená, že agentura může sáhnout k jeho dalšímu snížení. Návrh restrukturalizace řeckých dluhů, jak byl dohodnut minulý týden na summitu v Bruselu, zemi podle ratingové agentury posunul blíž k takzvané selektivní platební neschopnosti.

Zástupci eurozóny se na summitu dohodli na druhém záchranném úvěru pro Řecko, který počítá s postupným uvolněním částky zhruba 109 miliard eur (asi 2,6 bilionu Kč). Peníze poskytnou členské země eurozóny a Mezinárodní měnový fond (MMF).

Návrh restrukturalizace řeckých dluhů počítá i s účastí soukromých držitelů dluhopisů. Ti by mohli do poloviny roku 2014 přispět částkou až 50 miliard eur (zhruba 1,2 bilionu Kč). Zároveň se počítá s tím, že banky a pojišťovny přistoupí na dobrovolnou výměnu řeckých dluhopisů za nové, s nimiž bude spojena delší splatnost a nižší výnos.

S&P uvedla, že navrhovanou výměnu považuje za vynucenou. Soukromí investoři na ni podle S&P přistoupí hlavně proto, že nemají jinou možnost. "Podmínky výměny i nákupu nových dluhopisů po splacení těch původních jsou podle našeho názoru pro investory nevýhodné," podotýká S&P s tím, že Řecko považuje za dlužníka ve finanční tísni (distressed borrower).

"Distressed borrower je podle našich kritérií takový dlužník, který by za absence odpuštění nebo zmírnění splátek dluhu nebyl schopen své závazky včas a v plném rozsahu vyrovnat," upozorňuje S&P. Nákup řeckých státních dluhopisů na sekundárním trhu agentura za případ selektivní platební neschopnosti neoznačí, protože to budou transakce, do kterých obě strany vstupují zcela dobrovolně.

"Pravděpodobnost budoucí platební neschopnosti u nově vydaných dluhopisů ale podle našeho názoru zůstane vysoká. My předpokládáme, že Řecku přidělíme rating na nižší úrovni ve spekulativním pásmu. Opíráme se o názor, že Řecko bude stále tížit vysoký poměr zadlužení k HDP, který bude na konci roku 2011 jen mírně pod 130 procenty.

Vyhlídky růstu jsou nejisté i v situaci, kdy bude završena restrukturalizace dluhu," uvedla S&P.