banner CSR2
Byznys pomáhá

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v poslední době často slýchám, že se charitě a lidem v neziskovkách musí dařit, protože dárcovství stále roste....
29. 11. 2022 ▪ 2 min. čtení
Byznys pomáhá

Díky firemní podpoře sokoli opět hnízdí

Nadace ČEZ podporuje neziskovky zaměřené na ochranu přírody. Posílá menší částky, zato dlouhodobě. A tak se do Česka vrací sokoli či zubři.
29. 11. 2022 ▪ 6 min. čtení
Byznys pomáhá

Nadace a fondy

Počet nadačních subjektů v letošním roce vzrostl. Vyšší byla i suma přerozdělených nadačních příspěvků.
29. 11. 2022 ▪ 1 min. čtení
Co je CSR

CSR (Corporate Social Responsibility)
Společenská odpovědnost firem

Způsob podnikání nad rámec zákonných, etických i společenských očekávání. Zahrnuje sociální, ekonomická a ekologická hlediska do každodenního chodu firmy; je to součást firemní strategie. Jde o dobrovolný závazek firem chovat se odpovědně ke společnosti i prostředí, v němž podnikají, chovat se odpovědně ke svým stakeholderům neboli otevřeně komunikovat a spolupracovat se zákazníky, investory, akcionáři, zaměstnanci, neziskovými organizacemi, dodavateli, obcemi, školami, médii, státní správou i mezinárodními organizacemi.