Ministerstvo financí chystá ve spolupráci s ČNB jednotná pravidla ochrany spotřebitele pro celý finanční trh. Ta by měla poskytnout klientům stejnou míru ochrany bez ohledu na produkt, který si pořizují, informovalo ministerstvo financí v tiskové zprávě.
MF připravuje společně s právníky ČNB legislativní analýzu současné úrovně ochrany spotřebitelů. "Cílem je identifikovat jak nepokrytá místa, tak zbytečné překrývání současných zákonů," uvedl náměstek ministra financí Tomáš Prouza.


Klienty bude chránit zákon
Ještě v tomto volebním období připravuje ministr financí Bohuslav Sobotka legislativní úpravy některých podmínek pro klienty bank. Nová úprava bude garantovat klientům právo na získání sazebníku při uzavírání smlouvy.
Banky pak budou muset o cenových změnách informovat klienty alespoň jeden měsíc před jejich platností a ceníky by měly mít na pobočkách a na webu.
Banky rovněž podle legislativního návrhu nebudou smět vymáhat poplatek za neoprávněnou reklamaci. "Některé banky dnes účtují poplatek za vyřízení reklamace, která nebyla uznána jako oprávněná. Obavy z tohoto poplatku řadu klientů od podání reklamace odrazují, přestože by jejich reklamace mohla být oprávněná. Tento přístup bank nepovažujeme za férový," vysvětlil důvod tohoto opatření Bohuslav Sobotka.


Původně MF plánovalo 13 legislativních změn na zlepšení postavení klientů bank. O dalších změnách, které by banky měly zavést dobrovolně, diskutují v rámci skupiny expertů zástupci MF, České národní banky, bank a České bankovní asociace.
Kodex chování mezi bankami a klienty považuje Prouza za dobrý odrazový můstek. Nicméně stále se podle něj jedná o otevřený dokument, ke kterému MF předloží své připomínky. "Stejně tak může ČBA zaslat své komentáře i kdokoliv jiný a ČBA by měla získané připomínky v polovině roku vyhodnotit," uveld Tomáš Prouza.


MF chce zvýšit finanční gramotnost obyvatelstva
Vedle legislativních úprav se chce MF zaměřit rovněž na finanční vzdělávání. Ve spolupráci s dalšími ministerstvy chystá programy pro základní a střední školy. Zároveň spolupracuje s organizacemi na ochranu spotřebitelů na principech vzdělávání mimo školský systém.


ČNB: Práce na analýze teprve začaly
"Práce na legislativní analýze úpravy ochrany spotřebitele byly teprve zahájeny a k žádným závěrům tato analýza zatím nedospěla," uvedla v reakci na tiskovou zprávu MF členka bankovní rady Michaela Erbenová, která se jednání diskuzní skupiny účastní. Zároveň podle ní zpráva ignoruje aktivity České bankovní asociace i jiných subjektů na trhu v oblasti vzdělávání spotřebitelů, jímž byla věnována podstatná část jednání skupiny.
Zpráva MF rovněž podle Erbenové spojuje práci diskuzní skupiny s legislativní iniciativou ministra financí, o které skupina vůbec nediskutovala a o které nemá ČNB žádné informace.