I v srpnu drobní investoři podílové fondy ve větším objemu prodávali, než si pořizovali nové. Čistý objem prodejů překročil 300 milionů korun. Celkový majetek v otevřených podílových fondech přesto díky zhodnocení stoupl na 143,2 miliardy korun z hodnoty 142,7 miliardy korun na konci července. ČTK dnes poskytla údaje Asociace fondů a asset managementu (AFAM).


Akciové fondy opět lákají
V srpnu investoři v součtu nakoupili nové podíly za 2,7 miliardy korun, ale zbavili se fondů za celkové tři miliardy korun. Odkupy nejvíce převážily nad prodeji u fondů peněžního trhu s čistými prodeji 429 milionů korun a v případě dluhopisových fondů s čistými prodeji 208 milionů Kč.
Naproti tomu převahu přílivu majetku nad prodeji vykázaly fondy akciové, smíšené a fondy fondů. U nejúspěšnějších akciových fondů činil čistý nárůst majetku 159 milionů korun.


I přes úbytek majetku zůstaly peněžní fondy s převahou nejsilnější na trhu s celkovým majetkem takřka 70 miliard korun.
Celkový počet fondů ve statistice AFAM se v srpnu zvýšil o čtyři na 68, z toho je 66 domácích a dva zahraniční otevřené podílové fondy.


Typ fondů Počet

Vlastní kapitál
(mld.Kč)

Čistý nárůst majetku
v srpnu (mil.Kč)

peněžního trhu 5  69,797 -429
dluhopisové 12 25,590 -208
smíšené 23  25,065 +95
akciové 12 10,674 +159
fondy fondů 16 12,039 +79
Celkem 68 143,165 -304