Česká republika vyčerpala ke konci srpna z evropských strukturálních fondů 9,9 miliardy korun, což je 79,2 procenta z celkového objemu, který má Česko k dispozici do konce letošního roku. ČTK o tom informovala mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Jana Víšková.

"Meziměsíčně vzrostlo čerpání o téměř tři miliardy korun. Proti předchozím měsícům se výrazně zrychlilo čerpání ve všech fázích získávání prostředků, včetně jejich proplácení směrem ke konečným příjemcům," uvedla Víšková.

"Už nyní víme, že budou plně vyčerpány prostředky vyčleněné pro operační programy Průmysl a podnikání, Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Infrastruktura a dále také pro Společný regionální operační program," komentoval harmonogram čerpání ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič.

"V případě operačního programu Rozvoj lidských zdrojů jsme se již výrazně přiblížili hranici, která zajistí, že nevyčerpané prostředky nebudou muset být vráceny Evropské komisi. Náročné, nicméně stále ještě možné, je plné využití peněz přidělených na programy rozvoje hlavního města Prahy," dodal Gandalovič.

Poněkud specifická je podle ministerstva situace ve Fondu soudržnosti, pro který neplatí pravidlo nutnosti čerpání vyčleněných prostředků na rok 2004 do konce roku 2006. Dosud zde byla vyčerpána asi třetina z celkových 37 miliard korun.

Gandalovič ocenil, že se Česku podařilo předložit dostatek kvalitně zpracovaných projektů, a u více než 73 procent prostředků strukturálních fondů vyčleněných na roky 2004 - 2006 je jejich čerpání už smluvně ošetřeno.

Ještě rychlejšímu přidělování peněz brání podle ministra především složité administrativní zpracování od počáteční žádosti až k samotnému připsání peněz konečným příjemcům.

Právě v souvislosti s náročnými byrokratickými procedurami čerpání peněz z evropských fondů čelí Česko kritice ze strany Evropské komise.

"Připravujeme zjednodušení v podávání žádostí, které bude probíhat elektronickou cestou," podotkl Gandalovič s tím, že dojde k urychlení procesu hodnocení a výběru projektů a ke zlepšení systému kontroly a zvýšení průhlednosti čerpání peněz.

"Místo abstraktních reklam budeme prezentovat hotové projekty, které jsou nejlepším důkazem toho, že to všechno úsilí žadatele má opravdu smysl," uvedl Gandalovič.