Pasažérům na cestě do Evropské unie může být zabaven alkohol, který si předtím zakoupili v bezcelní zóně na letišti mimo Evropu. To se bezezbytku týká i těch cestujících, kteří na letišti v EU přestupují na další spoj. Nová bezpečnostní opatření Evropské komise začnou platit 6. listopadu.

Například turista, který letí ze Soulu do Kodaně přes Prahu, si nebude moci vzít v Praze sebou do kabiny láhev, kterou zakoupil na letišti v Soulu. "Pokud kdokoli odmítne respektovat pravidla EU, nebude odbaven bezpečnostní kontrolou a tudíž nebude moci nastoupit do letadla," potvrdila mluvčí Letiště Praha Eva Krejčí. Všechny zabavené předměty na pražském letišti bude likvidovat smluvní firma, dodala Krejčí.

Nařízení EK se vztahuje na všechna letiště v unii a připojilo se k nim také Norsko, Švýcarsko a Island. Podle tohoto nařízení si cestující může vzít do letadla pouze láhev zakoupenou u obchodníků na evropských letištích. Láhev musí být navíc v průhledném sáčku zapečetěném prodejcem s přiloženým dokladem o nákupu. Láhve větší než 100 mililitrů je možné bez omezení přepravovat pouze v zavazadlovém prostoru. Na přestupních letištích však cestující zpravidla se svými zavazadly nepřichází do styku.

Ztráta láhve alkoholu však nemusí být pro cestující ten největší problém. Ten může nastat v případě léků. Pokud budou v tubě nebo láhvi větší než 100 mililitrů a cestující k nim nebude mít recept nebo doklad o nákupu, ostraha letiště je zabaví. K lékům nezbytným v průběhu cesty by tak cestující měl mít vždy doklad.

Nová bezpečnostní opatření EU se týkají obsahu kabinových zavazadel. Upravují zejména množství a způsob balení tekutin, gelů a mazlavých substancí.