Víc než polovina českých domácností má problém vyjít se svými současnými příjmy. Těmto potížím čelí hlavně lidé se základním vzděláním. Obtížně se svým příjmem vycházejí například dělníci, nezaměstnaní nebo ženy na mateřské dovolené. Vyplývá to z výsledků šetření Centra pro výzkum veřejného mínění.


S potížemi se svými příjmy žije 58 procent domácností, zatímco 36 procentům to přijde snadné. Téměř dvě třetiny lidí nevnímají svou domácnost ani jako bohatou, ani chudou. Za chudou ji označilo 28 procent lidí, naopak za bohatou jen každý dvacátý dotázaný. V porovnání s předchozími roky (šetření se prování od roku 2002, respektive 2004) nelze pozorovat žádné zlepšení ani zhoršení vnímání vlastní finanční situace.


Mladí vysokoškoláci nemají s penězi problém
O chudobě své domácnosti podle CVVM hovoří hlavně lidé s nižším vzděláním, lidé nad 60 let, nezaměstnaní, ženy na mateřské dovolené, nepracující důchodci a dělníci. O bohaté domácnosti mluví více lidé do 45 let, vysokoškoláci a lidé samostatně výdělečně činní. Pocit chudé domácnosti mají hlavně lidé, kteří tvrdí, že jejich životní úroveň je špatná.


Lidé nemají z čeho spořit
Jen zhruba šest procent lidí má problém uspokojovat ze svých příjmů běžné životní potřeby, jako je například jídlo nebo oblečení. Jde hlavně o nezaměstnané, lidi se základním vzděláním nebo nekvalifikované dělníky. Uspokojovat své koníčky a zájmy může více než polovina domácností.
Příjem většiny domácností už spíše nebo úplně neumožňuje spořit, podporovat děti a rodiče a nakupovat zdravější potraviny. Podporovat děti a rodiče, spořit či nakupovat zdravější potraviny mohou především jedinci samostatně výdělečně činní a podnikatelé.


Většina lidí, tedy 80 procent, souhlasí s tím, že za nouzí lidí stojí různé závislosti, například na alkoholu, drogách nebo hracích automatech, nebo nešťastná náhoda, jako je rozvod nebo nemoc. Téměř tři čtvrtiny lidí dávají za vinu lidem, kteří zchudli, nechuť pracovat, nebo nezaviněnou ztrátu zaměstnání. Polovina dotázaných pak vidí příčinu nouze v tom, že se některým lidem nedostalo dostatečného vzdělání, nepocházejí z dobře zajištěných rodin nebo že mají prostě smůlu.
Průzkum se uskutečnil začátkem října na vzorku 1002 obyvatel ČR starších 15 let.