Litoměřice se rozhodly využít ekologické teplo a elektrickou energii z nitra země. Podle vedoucího odboru životního prostředí Pavla Gryndlera by projekt měl být funkční v roce 2010. Celková cena se odhaduje na více než jednu miliardu korun, proto chce město požádat o peníze z evropských fondů. Tím by se mělo pokrýt až 85% nákladů. Důvodem, proč se město rozhodlo pro tento zdroj energií, jsou jednak rostoucí ceny, ale také hrozba, že by se občané mohli vracet k topení uhlím, a vytvářet tak ekologickou zátěž.