Společnost Kapsch dnes (30. prosince) předá státu systém pro výběr elektronického mýta. Samotné mýtné mají na dálnicích a rychlostních komunikacích začít platit nákladní vozidla a autobusy s hmotností 12 tun a více od 1. ledna.

Zároveň se systémem by měl stát od Kapsche převzít dokumentaci, čestné prohlášení, že je systém funkční, a seznam vad a nedodělků. K tomu se firma zavázala ve druhém dodatku ke smlouvě z 15. prosince. Čestné prohlášení má nahradit protokol o kolaudaci, neboť brány Kapsch stavěl v režimu ohlášení drobných staveb.

Mezi nedodělky patří i naftové agregáty, které zatím pohánějí 150 ze 172 bran. Podle generálního ředitele Kapsche pro ČR Karla Feixe firma vlastní všechna potřebná povolení k provozu agregátů. Ty musejí být do roka nahrazeny elektrickými přípojkami, jinak firmě hrozí penále.

Firma do čtvrtka vydala dopravcům 55.000 palubních jednotek, které jsou nutné k řádnému placení mýtného. Celkem by do konce roku mělo být vydáno 60.000 těchto jednotek. Podle zadávacích podmínek k systému se počítá s tím, že si jednotku zaregistruje až 80.000 řidičů.

Od 15. prosince běží zkrácený pilotní provoz systému, který podle představitelů Kapsche zatím vykazuje 99,66procentní úspěšnost. Systém zkouší 150 testovacích vozidel, do pilotního provozu je zapojeno všech 172 bran. Od 1. ledna bude měřit úspěšnost výběru nezávislý auditor, na základě jehož měření bude Kapschi vyplácena odměna.

Dopravci mají dvě možnosti, jak mýtné platit. Mohou si kilometry předplatit v tzv. systému PrePay, nebo platit až dodatečně v systému PostPay. Podle zkušeností z Rakouska i dosavadního průběhu registrací v ČR zvolí až tři čtvrtiny českých dopravců platbu dodatečnou.

Mýtné se zatím bude platit asi na 970 kilometrech českých dálnic a rychlostních silnic. Průměrná sazba bude 4,05 koruny za kilometr. Kdy se mýtné začne vybírat i na silnicích I. třídy, není zatím jasné.