Na poradny SOS se obracejí nespokojení klienti pojišťoven, kteří si stěžují na velmi malé výnosy z vložených peněz, ačkoliv pojišťovny ve své reklamě původně slibovaly vysoké zhodnocení.
"Reklama, která byla uváděna v denním tisku, reklamních materiálech pojišťoven či obchodními zástupci, slibovala velice zajímavé zhodnocení vložených peněz. Nechyběly grafy a čísla, které ilustrovaly budoucí zajímavé výnosy takových finančních produktů. Bohužel realita výnosů po uběhnutí doby trvání smlouvy byla v hrubém nepoměru s očekáváním klientů, kteří podlehli při uzavírání smluv intenzivní reklamě na tyto produkty," řekl novinářům Martin Reisinger z SOS. Lidé podle něj na základě této reklamy pojišťoven očekávali výnosy v desítkách tisíc korun, skutečné zhodnocení ale činilo pouze několik desítek korun. Pojišťovny se tak podle Reisingera mohly při lákání nových klientů dopustit klamavé reklamy.


Například Pavel Pospíšil se cítí poškozený reklamou České pojišťovny, u které uzavřel životní pojistku na pět let s cílovou částkou 100.000 korun při vkladu 80.000 korun. "Uzavřel jsem ji v roce 2000 na základě reklamy České pojišťovny, která v ní uváděla vysoké výnosy z předchozích let. Zapomněla samozřejmě uvést, zda se takové výnosy dají očekávat i v dalších letech," řekl novinářům Pospíšil.
Dodal, že v roce 2001 mu Česká pojišťovna oznámila, že jeho výnosy činí 31 korun a v následujících letech byly nulové. "Ještě v roce 2001, kdy jsem dostal připsáno 31 korun, tak Česká pojišťovna ve své reklamě uváděla ty vynikající výsledky a vysoké výnosy. Podle mého soudu jde vyloženě o klamavou reklamu," uvedl Pospíšil.


Pojišťovny chrání promlčecí lhůta
SOS na to upozornilo dozorové orgány, které s tím ale nemohly nic dělat, protože již uplynula promlčecí lhůta. Zákon o regulaci reklamy stanovuje tříletou promlčecí lhůtu. Reklamu, která byla realizována dříve, tak již nelze postihnout. Klienti přitom skutečné výnosy zjistili až po pěti letech.
SOS proto vypracovalo návrh na změnu zákona o regulaci reklamy. „Jedná se o to, aby tříletá prekluzivní lhůta byla prodloužena na takovou dobu, aby se dozorové orgány takovou klamavou reklamou mohly i zpětně zabývat," uvedl Reisinger. Tento návrh na řešení problému se však ukázal neprůchodným.


Lidé by si proto měli podle SOS při uzavírání smluv s pojišťovnami zvláště u dlouhodobějších finančních produktů důkladně prostudovat smlouvy, a to zejména garanci výše finančního plnění v době delší než tři roky. "Po uplynutí tří let od uzavření smlouvy se bohužel nebudou moci u dozorových orgánů domáhat zásahu pro klamavou reklamu a nezbude jim nic jiného, než se svých práv domáhat soukromoprávní žalobou," upozornil Reisinger.