Česko by podle zprávy pro Bezpečnostní radu státu mělo zvýšit svou energetickou bezpečnost posílením jaderné energetiky. Variantou může být například výstavba bloků v jaderné elektrárně Temelín či dalších lokalitách a využití technologie z některé země EU. Dosud tajnou zprávu zveřejnil Radiožurnál. Ministr životního prostředí Martin Bursík materiál kritizoval.

"Vedle hledání úspor je třeba hledat způsoby, jak co nejlépe využít v ČR limitovaný potenciál obnovitelných zdrojů energie, a zejména posílit jadernou energetiku," uvedla zpráva. Navrhuje například prodloužit původně projektovanou životnost jaderných elektráren Dukovany a Temelín, dostavbu Temelína a v delší perspektivě výrobu energie z jádra i v původně plánovaných lokalitách, jako jsou například Blahutovice.

Zpráva tvrdí, že je potřeba přehodnotit původní plány na ukončení těžby uranu v Česku a rozhodnout letos o jejím pokračování. Česká republika by podle materiálu měla přednostně využívat domácí zdroje, konkrétně tedy usilovat o zachování nynější úrovně výroby elektřiny z domácího uhlí a o její zvýšení v rámci technologie zplynovaného uhlí.

Energetickou bezpečnost posílí podle zprávy snížení dodávek ropy a plynu z jednoho zdroje na maximálně 65 procent z celkové roční spotřeby a v dlouhodobém výhledu snižování jejich spotřeby vůbec. "Tato potřeba je ještě zvýrazněna současnými špatnými schopnostmi Ruska zahajovat těžbu na nových polích a faktem, že si Rusko zvolilo energetiku jako politicko-ekonomický nástroj k obnovení svého globálního velmocenství," tvrdí zpráva.

Pro posouzení perspektivy české energetiky v příštích deseti či 20 letech je podle zprávy důležité vzít do úvahy, že v Evropě ubývá zemí s přebytkem elektřiny. Případný deficit elektrické energie tak prý nebude zřejmě od roku 2012 odkud dovézt.


Bursík je proti novým jaderným blokům, Říman by naopak stavěl
Doporučení zprávy jsou v rozporu s programovým prohlášením vlády, ve kterém se kabinet Mirka Topolánka zavázal, že stavbu nových bloků jaderných elektráren podporovat nebude. Bursík pro Radiožurnál řekl, že zpráva je nevyvážená a opomíjí zásadní bezpečnostní riziko. "Ta celá zpráva považuje paradoxně jako domácí energetický zdroj jádro. A nevypořádává se s tím, že od roku 2010 tady budeme mít monopol na dodávky jaderného paliva z Ruska, což je samozřejmě také bezpečnostní riziko," tvrdí.

Programové prohlášení koaliční vlády sice plánování výstavby nových bloků jaderných elektráren vylučuje, ale ministr průmyslu a obchodu Martin Říman nedávno naznačil, že by proti výstavbě nových bloků jaderných elektráren nebyl. "Kdybych byl car, tak bych stavěl. Ale protože nejsem car a jsem pouze jeden úd koaliční vlády, tak stavět nebudeme," poznamenal.