Skupina ČSOB dosáhla v prvním čtvrtletí 2007 podle mezinárodních účetních standardů čistého zisku ve výši 2,644 miliardy korun, což je pokles o 27 procent oproti výsledku minulého roku. Výsledky oznámila banka v tiskové zprávě. Meziroční srovnání bylo zkresleno dopadem položek, které se nevztahují k obchodním aktivitám, jakými jsou mimořádný zisk z prodeje budov, mimořádné rozpuštění rezervy na soudní spor v loňském roce, změny v účtování časového rozlišení a v metodologii úpravy tržní. Ostatní velké banky své čtvrtletní zisky vesměs zvyšovaly.

"Naše obchodní výsledky za první čtvrtletí roku 2007, hlavně v oblasti hypoték, podílových a penzijních fondů, jsou odrazem silné české ekonomiky, stejně jako i úspěchu multibrandingového, vícekanálového a bankopojišťovacího přístupu ČSOB, " komentoval výsledek za první tři měsíce generální ředitel ČSOB Pavel Kavánek.

Provozní zisk bez mimořádných položek vzrostl v prvním čtvrtletí v porovnání s loňskými výsledky o 5 procent na 3,90 miliardy Kč a to zejména díky růstu objemu poskytnutých úvěrů. Čistý úrokový výnos vykázal silný meziroční nárůst o 18 procent. Čistý příjem z poplatků a provizí meziročně mírně vzrostl o 1,8 procenta. Čistý příjem z obchodování meziročně poklesl o 58,5 procent v důsledku změny metodologie MVA, změny ve struktuře operací a pokračujícího přeceňování aktiv.

Provozní náklady vzrostly o 11,3 procenta, ale provozní náklady po odečtení mimořádných položek zůstaly pod kontrolou s meziročním nárůstem o 3,2 procenta.

Rostly zejména hypotéky

Obchodní úvěry vzrostly meziročně o 81,5 miliard korun, což je růst o 32 procent. Z toho 61 mld. v ČR a 20,5 mld. v SR. K nárůstu úvěrů v ČR nejvíce přispěly hypotéky (+17,4 mld. Kč) a úvěry ze stavebního spoření (+13,8 mld. Kč)2 fyzickým osobám a úvěry pro malé a střední podniky (+15,2 mld. Kč); na Slovensku pak úvěry velkým podnikům (+10,4 mld. Sk) a retailové úvěry (+5,4 mld. Sk).

Aktiva pod správou skupiny vzrostla meziročně o 12 procent na 76,1 miliard Kč. Tento růst byl tažen především podílovými a penzijními fondy, které v posledních 12 měsících narostly o 21, respektive 37 procent.

Mateřská společnost byla v zisku

Belgická bankovní a pojišťovací skupina KBC, majitel ČSOB, hospodařila v prvním čtvrtletí letošního roku s čistým ziskem 997 milionů eur (28,16 miliardy Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loni se zisk díky vysokému růstu ve střední a východní Evropě zvýšil o dvě procenta.