Over the Counter – populární OTC, čili decentralizovaný, neřízeny trh s mimoburzovními finančními nástroji. Jeho účastníci uzavírají obchody prostřednictvím internetu, telefonu a zprostředkovatelů (dealerů), místo klasického „parketového obchodu”. Není tu jedno, ústřední obchodní místo. Transakce tu uzavírají finanční instituce, banky, brokeři, dealeři a individuální zákazníci. Tento trh nepodléhá tak přísným, standardizovaným pravidlům, nejčastěji však na něm působí subjekty, jež jsou držiteli licencí udělených příslušnými úřady. Trh tedy sice není řízený, jeho subjekty však rozhodně ano.

Čím to, že tak fascinuje a přitahuje investory?

Roli zde hrají především velikost, dynamika a likvidita trhu překračující obraty burz cenných papírů. Forex je místo, kde investoři generují zisky, aniž by museli čekat na rostoucí trend; tady se vydělává každý den. Dále je tu snadný způsob vstupu na trh, a také efektivní nástroje. Forex, dříve přístupný pouze velkým hráčům a institucím, je nyní díky investičním platformám a internetu přístupný také individuálním zájemcům, a to v měřítku, řekli bychom, přímo maloobchodním. Empirické výzkumy ukazují, že kurzy měn ovlivňuje především úroveň úročení vkladů v daných zemích. Dobrou zprávou je, že historická výše úrokových sazeb má vliv na budoucí sběh událostí na měnových trzích. Pokud kupříkladu pro index pražské burzy použijeme jako vysvětlující proměnnou dynamiku HDP, pak budou na současné růsty indexů (v prvním čtvrtletí) mít vliv např.údaje, které budeme znát teprve po III. kvartálu. Burza – v souladu s teorií efektivity – je jakýmsi barometrem hospodářství, tj. na to, co se bude s hospodářstvím dít, reaguje s předstihem. Všeobecně známé ekonomické veličiny nelze k prognózování budoucích návratností v případě indexů akcií využít. Jinak je tomu na měnových trzích. Tady lze změny předvídat, a tedy i snížit rozsah nejistoty a investovat s menším rizikem.

OTC vs. řízené trhy

V posledních letech došlo v České republice ke kvalitativní změně trhu a přístupu k Forexu – na měnovém trhu mohou působit pouze subjekty mající status makléřské kanceláře pod dohledem Komise pro cenné papíry. Makléřské kanceláře tohoto typu nabízející služby spojené s Forexem jsou, zjednodušeně řečeno, ekvivalentem makléřských kanceláří, které operují na pražské burze: zprostředkovávají přístup k širokému, decentralizovanému OTC trhu pomocí obchodních systémů, Internetu a dealing rooms. Liší se pouze předmětem obchodování – v případě pražské burzy se jedná zejména o nástroje spotového trhu (akcie a dluhopisy) a burzovní deriváty, zatímco na Forexu jsou to deriváty standardizované jednotlivými účastníky trhu (mj. CFD kontrakty, opce, swapy, forwardy a swapce). Obchodování funguje identicky – investor, zprostředkovatel, trh.

Forexové makléřské domy mají ve své struktuře obchodní systémy (ekvivalent burzovního systému kotací) a backoffice. Založení investičního účtu v makléřské kanceláři operující na Forexu je procedura připomínající zakládání burzovního investičního účtu. To vše v rámci investičních firem, které v České republice nemívají více než 50 zaměstnanců, včetně pracovníků analytických oddělení, řízení aktiv a prodeje...

Co jsou zač, aneb o účastnících trhu

Polovinu obratů na měnovém OTC trhu generují finanční instituce mezibankovního trhu. Jedna třetina obratů připadá na banky a jejich vztahy s investičními a důchodovými fondy, a dále s pojišťovacími ústavy. Zbytek tvoří subjekty působící mimo finanční trh – vlády, podniky – a konečně individuální investoři. Zajímavý segment trhu tvoří zástupci firem, kteří se postupně stávají individuálními investory – na základě získaných zkušeností spojených se zajišťováním aktiv firmy začínají investovat na vlastní účet. Aktivity firem na trhu jsou motivovány nejčastěji spekulací, čili profitováním na změnách měnových kurzů, hedgingem – zajišťování budoucích plateb v cizích měnách, ale i obyčejnou výměnou valut.

Na rozdíl od motivů institucí, které lze odhalit snadno, jsou důvody individuálních investorů mnohem zajímavější: zde dominují motivy spekulativní. Forex je investiční nabídka určená pro ty, kdo se rádi samostatně rozhodují, berou na sebe zodpovědnost a přemýšlejí o finančním rozměru své budoucnosti. Na Forexu obvykle nacházejí svoje místo ti, pro které je burza příliš pomalá a málo dynamická, kteří na řízených trzích nevidí možnost seberealizace. Je to jakýsi další stupeň zasvěcení. Lidé, kteří na přelomu 90tých let v bolestech objevovali kapitálové trhy a burzu, našli během světové internetové baissy po roce 2000 Forex a nové formy investování. Nyní již investoři stále častěji volí tento směr dobrovolně již na počátku své cesty.

Autor: X-Trade Brokers