Měnový trh představuje fragment většího celku finančního trhu. Nejsou to žádná kouzla; dvě analytické školy – technická a fundamentální – se vzájemně doplňují, se zohledněním celého makroekonomického kontextu. Hodně záleží na investičních východiscích, která zaujmeme; jinak bude k analýze přistupovat day trader, jinak člověk s dlouhodobým horizontem, odlišně na trh pohlížejí range tradeři investující ve stanoveném cenovém pásmu, odlišně pak ti, kdo si pohrávají s trendem. Jako obvykle, nejlepší výsledky přinášejí znalosti uplatněné v praxí. Každá aktivita spojená s investováním vyžaduje znalosti a sebekázeň; pokud tyto základy chybí, nehovoříme již o investování, nýbrž o hazardu.

Pro většinu lidí představuje investice vázání určité peněžní částky na určitou dobu tak, aby v budoucnu investor obdržel částku, jež mu vynahradí dobu, po kterou byla angažována, předpokládaný koeficient inflace a investiční riziko. Jednoznačnou hranici mezi hazardem a investováním na kapitálovém trhu vyznačíme tak, že analyzujeme měřitelné aspekty, v nichž se přístup liší: racionalitu, schopnost předvídat, dobu investice, vztah k riziku a znalosti. Pokud jsme schopni s určitou přesností předvídat budoucnost, bude riziko spojené s investováním nižší. Pokud můžeme v krátkém čase vydělat "majlant" nebo ztratit vše, pak máme zřejmě co do činění s hazardem. Investice se vyznačují spíše delší časovou perspektivou. Z definice investice vyplývá, že je nutné na určitou dobu zmrazit kapitál, aby v budoucnu přinesl očekávané příjmy. Doba investice úzce souvisí s rizikem na kapitálovém trhu, které neseme.

Riziko pod kontrolou

Finanční páka a operování marginem, v případě instrumentů forexového trhu nezbytné, jsou skvělé nástroje umožňující investování v širším měřítku, nicméně dávají člověku někdy riskantní, ba klamný pocit moci. Páka neboli leverage není bariéra nebo past; má spíše podpořit a pomoci – díky ní toho zmůžeme více. Je dobré tyto nástroje vnímat jako integrální součást finančního instrumentu, a ne jako doplněk ke zvyklostem ze spotového trhu, protože pak se z nich může stát spíše přítěž. I tento živel lze dostat pod kontrolu. Díky využití finanční páky umožňují OTC exponovat se na trhu ve větší míře, než vyplývá z výše zásob, kterými investor disponuje. Týká se to rovněž komoditních trhů a burzovních indexů – stejný mechanismus umožňuje investovat do zboží a indexů, jež jsou k dispozici mimo burzovní trh – mimo jiné do ropy, zlata a S&P500 nebo DAX.

Udržet se na trhu není otázkou velikosti portfolia, ale spíše důsledného řízení pozice. O našem osudu rozhoduje psychika. Přesvědčit se o tom můžeme investováním na demoúčtech: rozhodnutí, která činíme, nejsme-li pod tlakem, jsou často mnohem efektivnější než operace na reálném trhu.

Investice, aneb ukázněná závislost

Při investování hodně záleží na samotných investorech. Je to sice komplikovaná oblast a, abychom byli úspěšní, potřebujeme k tomu určité znalosti, analytické myšlení a emocionální kázeň, nicméně na rozdíl od hazardu můžeme vyčíslit výsledky svých aktivit. Právě nástroje opírající se o finanční páku otevírají široké pole investičních možností. Díky nim lze rychle změnit charakteristiku portfolia, aniž bychom byli nuceni transferovat celou hotovost. Proto lze využít řady investičních nabídek – a navíc s libovolným stupněm angažovanosti. Pochopitelný zájem tedy přitahuje Forex a derivátové trhy. Žádné problémy s likviditou, úzký spread a obchodování nonstop, to jsou vskutku výhodné možnosti investování.

Znalosti, vzdělávání, praxe

Důležitý prvek, který má zásadní vliv na úspěch investorů na trzích s měnovými deriváty, představuje úroveň tržního vědomí hráčů a investičního rizika. Stále více investorů při investičních rozhodnutích začíná pracovat s technickou analýzou a obracet svoji pozornost ke zveřejněným makroekonomickým ukazatelům. Optimismus vzbuzuje i skutečnost, že stále více investorů ve chvíli, kdy si otevírají pozici, okamžitě podávají ochranné příkazy omezující úroveň možné ztráty na předem stanovenou výši. Před zahájením skutečného investování lze doporučit, aby budoucí investor věnoval trochu času na přípravu a získal praktické zkušenosti na bezplatných demoúčtech nabízených nejlepšími brokery.

Proč není na Forex příliš brzy?

Forex a mimoburzovní trhy s deriváty představují přitažlivé doplnění anebo možnost diverzifikace investičního portfolia. Korelace se spotovými trhy je zřetelná, Forex ovšem dává možnost generovat zisky nezávisle na situaci a trendech na burzách. Patrné je to zejména v období poklesu indexů; v té době investování do měn a komodit, vyznačující se svou obvyklou návratností, vypadá zvláště atraktivně. Podobně jako hedgingové fondy, které lépe vypadají v období burzovní baissy (rok 2005 byl pro branži alternativních investic jedním z nejhorších). Okamžik poklesu nástrojů na pražské burze bude signálem ke hledání jiných míst, kde lze znásobit kapitál. Proto je dobré dozvědět se více dříve, než začne boom testovací horečky, netuctových nápadů a nebanálních trhů. Zkušenosti z období internetové haussy před několika lety dávají tušit, že mimoburzovní trhy budou připraveny přijmout nové vyznavače. Bylo by dobré, kdyby novokřtěnci kromě víry měli také vědomosti.

Autor: X-Trade Brokers