Komoditní trh, zejména pak trh s ropou, zlatem, stříbrem a průmyslovými kovy jako měď, zinek či hliník, se už po řadu měsíců těší velkému zájmu investorů. Surovinová prosperita trvající již 4 roky, která letos nabrala závratné tempo, způsobila zásadní růsty hodnot akcií surovinových společností na burzovních trzích po celém světě. V rytmu dalších změn cen zboží a světové poptávky se vlní i kotace a prognózy zisků společností působících v oblasti surovin.

Jenže, copak může Novák investovat na komoditních trzích?

Individuální investor má možnost obchodovat na největších komoditních burzách prostřednictvím makléřských kanceláří – část českých kanceláří služby tohoto typu nabízí. Chystáme-li se však založit si investiční účet s myšlenkou na uzavírání termínových kontraktů na zahraničních trzích, musíme počítat s náklady na provizi a přecenění našich prostředků. Kurzovní záznamy na zboží nejsou uváděny v českých korunách…

Jednou z možností jak profitovat z hossy na komoditních trzích představují investice do cenných papírů firem, jež na tomto trhu působí, tj. například Texaco a Shell v případě Velké Británie a USA. To ovšem vždy znamená využít prostředníka – v daném případě burzovní společnosti – jehož zisky jsou výslednicí měnících se cen surovin, ale i záležitostí spojených s řízením firmy a makroekonomickou a politickou situací v zemi.

Jinou investiční metodu na komoditním trhu nabízí obchodování rovněž prostřednictvím makléřských domů, ovšem na mimoburzovním trhu – OTC, který nemá jedno centrální obchodní místo a transakce se provádějí po internetu a telefonicky. Právě takovým způsobem jsou organizovány transakční systémy, jež stále častěji vedle své základní nabídky investování do měn nabízejí přístup ke kurzovním záznamům pro světové hospodářství nejdůležitějším, jako jsou ropa, měď, zlato, stříbro, zinek a hliník. Přístup na komoditní trh zaručuje otevření klasického investičního účtu v makléřské kanceláři působící na trhu s deriváty, jejichž základní nástroje představuje zboží. Od tohoto okamžiku je již vše v rukou investorů, kterým se určitě bude hodit klasická technická a fundamentální analýza a zkušenosti získané na spotových trzích. Investor se tak nemusí o zisk dělit s prostředníkem.

CDF

Nejjednodušším a mezi investory nejpopulárnějším derivátem jsou kontrakty pro rozdíl (CFD), tzn. kontrakty, při nichž se zúčtování transakce odehrává formou peněžního zúčtování rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou zboží, bez fyzické dodávky zboží. V současné době se standardně neuplatňují žádné provize za umožnění uzavření obchodu – jediný náklad pro zákazníka představuje tzv. spread, čili rozdíl mezi kupní a prodejní cenou základního nástroje.

Toto investiční řešení nabízí X-Trade Brokers, Dom Maklerski, který v rámci investičního účtu kromě měn nabízí plný přístup na trh s 16 hospodářsky klíčovými deriváty OTC – zlatem, stříbrem, platinou, palladiem, niklem, cínem, mědí, zinkem, olovem, hliníkem, ropou a zemním plynem.

Přesné prognózy týkající se změn v kurzech zboží zde díky využití mechanismu leverage (finanční páky) přinášejí mnohonásobné zisky. Možnost generovat zisky je tedy spojena s neustálými změnami cen – zaujetím dlouhé nebo krátké pozice může investor zmnožit svůj kapitál jak na růstech, tak na poklesech cen zboží, aniž by se vystavil riziku dodávky zboží nebo nutnosti zavřít pozici dříve, než kontrakt vyprší. V závislosti na svých preferencích má investor možnost angažovat kapitál do dlouhodobých investic nebo využít krátkodobého kolísání cen.

Obchodování ropou – vážná věc

Vysoké ceny ropy a pohonných hmot ovlivňující hospodářství jako celek se dotknou i peněženek obyčejných občanů – obvykle jako citelný růst výdajů. Na vyšších cenách ropy však nemusí vydělávat jen obří naftové koncerny. Jak institucionální, tak individuální investoři mohou samostatně obchodovat na komoditním trhu.

Největších obratů samozřejmě dosahují ti, kdo obchodují ropou, protože se jedná o strategickou surovinu. Obchodování ropou a ropnými deriváty jako jsou benzín nebo topné oleje se odehrává na celém světě, nicméně existují hlavní obchodní centra, jež mají zásadní vliv na utváření globálních cen této suroviny – jedná se o komoditní burzy v New Yorku, Londýně a Singapuru.

Buď ropa nebo kontrakty na ropu

Komoditní burzy nabízejí dva typy transakcí: s okamžitou dodávkou (spot) a obchody termínové (futures), kde k dodávce dochází v příštích měsících. Termínový kontrakt představuje smlouvu mezi dvěma účastníky trhu, v níž se jeden zavazuje prodat a druhý koupit stanovené množství zboží, jež je předmětem transakce. Pokud se tedy transakce týká ropy, zavazuje se kupující dodávku suroviny odebrat a prodávající ji dodat v přesně stanoveném termínu v budoucnosti, a to za cenu stanovenou při uzavření smlouvy. V okamžiku nákupu nebo prodeje kontraktu nemusí investor angažovat všechny prostředky odpovídající částce, na niž smlouva zní; obě smluvní strany vkládají pouze zálohy, jež tvoří nevelké procento hodnoty kontraktu. Naprostá většina obchodujících zboží, na něž uzavřela smlouvu, nikdy nedodá ani neodebere – nevýhodám spojeným s fyzickou dodávkou zboží a jeho skladováním lze zabránit zaujetím opačné pozice s identickými parametry. Zúčtování termínových kontraktů se provádí každý den až do dne dodávky, v souladu s tím, jak se utvářejí tržní ceny.

Autor: X-Trade Brokers