Garanční fond bude zřejmě moci na vyplacení klientů zkrachovalých obchodníků s cennými papíry čerpat dotace od státu. Novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která to umožní, schválila vláda. Dosud může fond získat podle jeho ředitele Jiřího Korba od státu pouze půjčku, kterou na rozdíl od dotace musí vracet.

Úroky z prodlení výplat fondu v současné době již dosahují řádu milionů korun měsíčně. Fond se pokusil získat finanční prostředky formou úvěru u bankovních institucí v ČR. Ve všech případech obdržel negativní odpověď, a proto požádal o poskytnutí nenávratné finanční výpomoci stát.

Výplaty dosáhly téměř miliardy

Objem vyplacených zákonných náhrad zákazníkům zkrachovalých brokerských firem se před dvěma měsíci přiblížil k miliardě korun. Podle odhadu to ještě nebyla ani polovina celkové sumy. Fond měl nebo má na starosti odškodňování celkem devíti případů. Prvním zkrachovalým obchodníkem byla společnost Private Investors. Dosud největším případem byl krach KTP Quantum. Naposledy zkrachovala společnost American International Brokers koncem roku 2005.

Drtivou většinu vyplacených peněz, zhruba 875 milionů korun, fond získal z návratné finanční pomoci od státu. Zbylou část zdrojů fondu tvořily hlavně poplatky obchodníků s cennými papíry. Odvody neustále rostou, což se brokerským firmám nelíbí, protože nechtějí doplácet na minulé krachy. Vedle rozdělování peněz poškozeným investorům, které má velké zpoždění, fond nyní musí splácet půjčené peníze.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry vznikl v roce 2001. Fond není státním fondem, jde o právnickou osobu zřízenou státem. Členy správní rady fondu jmenuje a odvolává ministr financí.