Angola vstoupí 1. ledna do kartelu OPEC. Angola je po Nigérii druhý největší vývozce ropy v subsaharské Africe. Většina těžby se nachází v pobřežním mořském pásu a zajišťují ji zahraniční ropné koncerny. Země těží 1,4 milionu barelů za den a očekává se, že do dubna příštího roku její produkce vzroste na dva miliony barelů denně. Angola je například největším dodavatelem ropy do Číny.


OPEC je mezivládní organizace, která určuje limity těžby a ceny ropy svých jednotlivých členů a tím ovlivňuje světový trh. OPEC také koordinuje politiku členských států při vývozu ropy, soustřeďuje a publikuje informace o ropném průmyslu a organizuje technickou pomoc svým členům.