Plodiny pěstované v Evropě a USA k produkci čistých biopaliv mají ve skutečnosti na klima horší vliv než paliva z ropy.Snažit se zabránit oteplování klimatu používáním biopaliv je "pošetilý podnik", protože ze "zelených" paliv se při spalování uvolňuje velké množství skleníkového plynu oxid dusný. Vyplývá to ze studie vědeckého týmu vedeného laureátem Nobelovy ceny za chemii Paulem J. Crutzen.

benzin-nafta-ropa-1-192-128.jpgInformace ze studie jsou další ranou pro paliva, která by postupně měla nahrazovat naftu a benzin. V Česku se bionafta začala povinně přimíchávat do nafty tento měsíc. EU plánuje, že do roku 2020 bude získávat deset procent pohonných hmot z biopaliv.

Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nedávno využívání biopaliv ostře kritizovala a konstatovala, že podpora těmto palivům vede k prudkému růstu cen potravin a k ničení přírody.

Rajský skleníkový plyn

Studie vědců z Británie, Německa a USA zjistila, že paliva z řepky a kukuřice mohou při spalování produkovat až o 70 procent více skleníkových plynů než ropná paliva. Je to kvůli tomu, že při jejich pěstování jsou potřebná dusíkatá hnojiva - spalování produktů z plodin tak vede k tomu, že se uvolňuje oxid dusný, známý pod označením "rajský plyn". Ten má asi 300krát vyšší skleníkový účinek než nejběžnější skleníkový plyn, oxid uhličitý. Skleníkové plyny ze spalování fosilních paliv podle řady vědců vedou k oteplování planety a právě používání biopaliv mělo být jednou z cest k omezení jejich emisí.

"Emise oxidu dusného samy o sobě jakýkoliv přínos ruší," řekl agentuře Reuters spoluautor studie, profesor Keith Smith. Samotná bilance oxidu uhličitého je sice u biopaliv neutrální, biopaliva z řepky a kukuřice však kvůli emisím oxidu dusného produkují až 1,7krát více skleníkových plynů než běžná paliva, odhaduje studie.

Lépe je na tom brazilský etanol z cukrové třtiny, který při spalování emituje o něco méně skleníkových plynů než benzin a nafta. Do toho ovšem studie nezapočítává emise vznikající při sklizni, zpracování plodiny na palivo nebo distribuci. "Pokud sečtete nepochybný objem vznikajícího oxidu dusného plus použití fosilních paliv při výrobě, zjistíte, že používáním většiny současných biopaliv žádný prospěch nezískáte," řekl Smith.

Produkce biopaliv v zemích Evropské unie a v USA prudce roste kvůli povinnému nebo daňově subvencovanému nahrazování ropných paliv palivy z plodin. V České republice se musí od září přimíchávat do motorové nafty dvě procenta bionafty a podíl dražší biosložky se má postupně zvedat.

Přidávání biopaliv do pohonných hmot má vedle zmírnění klimatických změn také snížit závislost na dovozu ropy. Nedávná zpráva OECD však vyslovuje podezření, že, v řadě případů je to jen další forma podpory politicky vlivných domácích zemědělců.