biopaliva_palma__192x128_.jpgOrganizace Ofxam tvrdí, že snaha EU zajistit si energetickou bezpečnost a bojovat proti změnám klimatu používáním biopaliv je drahá a má negativní dopady na životní prostředí. Podle odhadů Světové banky se ceny potravin za poslední tři roky zvýšily o 83 procent. Oxfam k tomu dodává, že biopaliva mají na růstu třetinový podíl. Kvůli biopalivům se 100 milionů lidí ocitlo v existenční nejistotě a 30 milionů osob se dostalo pod hranici chudoby, napsal Oxfam.

 

EU si dala za cíl zvýšit podíl biopaliv do roku 2020 na deset procent. Mají být přitom ale dodrženy zásady udržitelnosti, jako je ohled na ceny potravin, zásady neničit přírodu a snížit emise ve srovnání s ropnými produkty nejméně o 35 procent. V současnosti mají biopaliva mezi pohonnými hmotami dvouprocentní podíl.

 

Čtěte více o biopalivech

Podle Oxfamu emisí kvůli biopalivům naopak přibude

Kvůli rostoucí spotřebě bionafty v Evropě se zvyšuje poptávka po palmovém oleji. Růstu produkce tohoto oleje budou muset "padnout za oběť" také původní porosty. Oxfam proto odhaduje, že do roku 2020 by tak v ovzduší mohlo přibýt 3,1 až 4,6 miliardy tun oxidu uhličitého, což je 46 až 68násobek toho, kolik EU chce ročně ušetřit emisí díky používání biopaliv.

Místo biopaliv organizace doporučuje inovaci automobilů

Organizace upozorňuje, že zatímco EU chce investovat miliardy eur do biopaliv, jejichž výroba i používání budí řadu kontroverzí, lze daleko lepších výsledků dosáhnout zvýšením efektivity v dopravě. Oxfam proto doporučuje, aby se EU zaměřila zejména na inovace v automobilovém průmyslu nebo na podporu veřejné dopravy. Pro vytápění a výrobu energie Oxfam doporučuje používat biomasu.

 

Vedle šetrnosti k životnímu prostředí je dalším argumentem pro používání biopaliv v EU energetická bezpečnost. Například doprava je z 98 procent závislá na dovážených pohonných hmotách. "Spotřeba ropy ve vyspělých zemích je ale tak vysoká, že by si vyžádalo obrovské množství zemědělské produkce, aby se biopaliva stala významnou alternativou ropy," stojí ve zprávě. I kdyby veškerá světová produkce olejnin připadla na výrobu bionafty, podaří se pokrýt jen desetinu spotřeby nafty, tvrdí Oxfam.