leky-1-350-210.jpgNemocnice porovnají nabídky firem na internetu a vyhodnotí tu pro ně nejvýhodnější. Na stejném principu je od ledna založeno stanovení cen a úhrad všech asi 8000 léků, které jsou v ČR registrovány. Nový systém je součástí první fáze zdravotnické reformy.

"Zdravotnická zařízení mají už nyní v elektronickém výběrovém řízení nástroj, jak rychle a zároveň transparentně nakoupit léky a zdravotnické prostředky a dosáhnout přitom výrazných úspor," řekl ředitel společnosti eCentre Vítězslav Grygar. Nejvyšších úspor v porovnání s nabídkou dosáhla podle něj zařízení u zdravotnického materiálu, a to o 30 procent. V případě léčiv ušetřily nemocnice díky aukcím bezmála 23 procent.

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Jan Bříza prozradil, že elektronické aukce využívají už druhým rokem. U zakázek menšího rozsahu do dvou milionů korun nahradili poptávkové řízení právě elektronickou aukcí. U větších zakázek jim novela zákona o veřejných zakázkách umožnila výběrová řízení provádět dvoukolově - v prvním kole posoudí splnění technických parametrů a ve druhém pak v elektronické aukci soutěží firmy cenou. K větším zakázkám se řadí léčiva, k menším prádlo, potraviny, pracovní oděvy či lůžkoviny.

Dále čtěte

Fakultní nemocnice Motol využívá, podle jejího ředitele Miloslava Ludvíka, elektronické aukce už dva roky a daří se jí díky tomu šetřit. Jako příklad uvedl Ludvík nákup cytostatik. Jedna firma jim nabídla originální přípravky na léčení rakoviny za určitou cenu, jiná generická firma, která vyrábí levnější přípravky s obsahem stejné účinné látky, nabídla cenu poloviční. Nakonec nemocnice tento lék koupila od jiné generické firmy za čtvrtinu původní nabídky originálního výrobce.

Ludvík upozornil, že ne vše se dá kupovat v aukci, u technicky komplikovaného zboží je problém porovnat velké množství parametrů, ale u srovnatelných druhů zboží, které se liší jen cenou, což je i případ léků, to podle Ludvíka "funguje skvěle".