Státní dluh České republiky vzrostl ke konci loňského roku o více než 107 miliard na 999,8 miliardy korun. Vyplývá to z pondělních zpřesněných informací ministerstva financí podle metodiky Mezinárodního měnového fondu. Na každého Čecha tak připadá dluh přibližně 96 000 korun.

Státní dluh tvoří dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo například půjčkami od Evropské investiční banky.

Zahraniční dluh stoupl o 62 miliard korun 

Vnitřní zadlužení státu stouplo během loňského roku přibližně 40 miliard na 814,3 miliardy korun. Zahraniční dluh státu stoupl o více než 62 miliard korun na 185,5 miliardy korun.

Důvodem růstu dluhu jsou podle lednových informací MF mimo jiné domácí emise státních dluhopisů v celkové výši 123,6 miliardy korun. Na zahraničních trzích si vláda loni půjčila 48,3 miliardy korun. Vláda rovněž během roku 2008 čerpala půjčky od Evropské investiční banky 12,6 miliardy korun. Loni také stát snížil objem peněžních instrumentů v oběhu o 3,4 miliardy korun.

Státní dluh spolu s dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů vytváří takzvaný veřejný dluh. Podle analytiků je současný veřejný dluh ve srovnání s okolními zeměmi relativně nízký a stabilizovaný.

V letošním roce si chce MF půjčit maximálně 148,4 miliardy korun. Podle Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2009 by měl letos státní dluh překročit jeden bilion korun.