Česká spořitelna vydává dvě nové emise dluhopisů pro drobné investory s výnosem závislým na souboru indexů a splatností tři roky. Celkový objem obou emisí je půl miliardy korun. Prodej cenných papírů Česká spořitelna spustí 28. května na vybraných pobočkách. Server iHNed.cz o tom informovala mluvčí České spořitelny Kristýna Havligerová.

Nově vydávené dluhopisy jsou ve formě sběrného dluhopisu. Ten je, podobně jako podílový fond, společným majetkem vlastníků jeho podílů. Investor je vlastníkem takového počtu jednotlivých dluhopisů, který odpovídá velikosti jeho podílu na jmenovité hodnotě sběrného dluhopisu.

Evidenci vlastníků podílů vede administrátor emise, kterým je Česká spořitelna. Vlastník může převést všechny své dluhopisy, nebo některý z nich, i na jinou osobu.

Česká spořitelna už v polovině března oznámila vydání třetí emisi podřízených dluhopisů pro drobné investory v objemu dvě miliardy korun a v dubnu půl miliardy korun. Prodej dluhopisů občanům připravuje i ministerstvo financí.

Česká spořitelna snížila v letošním prvním čtvrtletí konsolidovaný čistý zisk o 6,9 procenta na tři miliardy korun ze 3,23 mld. Kč v prvním čtvrtletí 2008. Zisk před zdaněním meziročně klesl o 5,5 procenta na 3,77 miliardy korun. Provozní zisk stoupl bance o více než deset procent na 6,27 miliardy korun.