1. Dokumentace

Vzhledem k situaci se pokuste pořidit fotodokumentaci poškozených věcí. Ta pomůže urychlit následnou likvidaci a komunikaci s pojišťovnou.

2. Zabránění dalším škodám

V rámci možností zabraňte vzniku dalších škod. Může jít například o zakrytí poškozené střechy fólií, umístění zábran před dveře domu zamezení dalšího zaplavení domu (pytle z pískem, zajištění odčerpávání vody, odstraňování bahna a následné vysoušení) a další opatření, které zamezí dalším škodám.

3. Nahlášení škod na pojišťovnu

 Infolinky pojišťoven

ČSOB - 800 100 777
Allianz - 800 170 000
Generali - 844 188 188
Kooperativa - 800 105 105
Česká pojišťovna - 841 114 114

Jakmile to bude možné kontaktujte svoji pojišťovnu a nahlaste vzniklé škody. Většina pojišťovacích ústavů má pro tyto účely zřízeny bezplatné telefonní linky,další informace lze získat na internetových stránkách pojišťovny.

K rychlému vyřízení likvidace bude potřebovat zejména tyto dokumenty:

  • číslo pojistné smlouvy (není-li známo, je třeba uvést rodné číslo osoby, která pojištění sjednala)
  • stručnou charakteristiku škody, ke které došlo, a její rozsah
  • kdy k této škodě došlo
  • kontaktní údaje - telefon/mobil a adresu v případě neobyvatelnosto domu, kde budete k zastižení
  • podnikatelé by měli zajistit invetární soupis s účetní evidencí, cenu, staří a odhad počškození

Rozmyslete si, zda také budete potřebovat úhradu v podobě záloh ještě před likvidací, nebo až po jejím vyřízení. Zvolený způsob sdělte pojišťovně. Standardní likvidace probíhá na základě předložených faktur, případně rozpočtem.

4. Kdy začít s úklidem

Pokud je objekt volně přístupný (není již zaplaven) lze začít s úklidem a základními opravami. Není nutné čekat až na příchod pracovníka pojišťovny. Rozsah škod máte zmapován, pořídili jste fotodokumentaci, máte soupis poškozených věcí a proto můžete začít odstraňovat následky nepříjemné situace.

5. Nezbavujte se zničených věcí s vyšší pořizovací hodnotou

Poškozené movité věci větší hodnoty nevyhazujte do příchodu technika likvidace (nábytek, elektronika atd..)

6. Buďte opatrní

Mějte na paměti, že uklízení zejména živelních škod znamená práci ve zhoršených hygienických podmínkách. Stavba navíc může být vlivem pohromy narušena a může být při operování unitř nebezpečná.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist