Německý Spolkový sněm, tedy dolní komora parlamentu, schválil plán na vytvoření takzvané špatné banky. Cílem je pomoci komerčním bankám dostat se z finanční krize, takže budou mít možnost zbavit se části špatných úvěrů. Ty přejdou právě na tuto špatnou banku, kde zůstanou do té doby, než vláda rozhodne, co s nimi.

Parlamentní strany vládní koalice se tento týden dohodly na změně podmínek plánu, aby vůbec banky byly ochotné se do něj zapojit. Takzvaná toxická aktiva, jak se špatným úvěrům v objemu mnoha miliard eur říká, blokují úvěrový trh a brání rychlejšímu zotavení ekonomiky.

Pro toxická aktiva je typické, že mají původ v kontroverzních finančních nástrojích, které jsou mnohdy příčinou současné finanční krize. Ta má sice kořeny v rizikové části hypotečního trhu v USA, vzhledem k propojení finančních trhů ale zamořila prakticky celý svět.

Ministr financí Peer Steinbrück řekl, že německé banky se musejí vyhnout zničující spirále odpisů. "S každým takovým nepříznivým krokem banky spotřebovávají další kapitálové zdroje, a to je nesmírně nebezpečné," řekl ministr v Bundestagu.


"Je to nebezpečné ze dvou důvodů: buď budete mít jednoho dne tak málo kapitálu, že vám bude hrozit insolvence. Ještě větším problémem je ale to, že tento kapitál, který se spotřebovává v důsledku dalšího znehodnocování aktiv, už pak nelze použít na to, co v Německu naléhavě potřebujeme: tedy na nový byznys," dodal Steinbrück.

Zbaví se toxických aktiv

Model špatné banky v německých podmínkách předpokládá, že bankovní domy budou moci toxická aktiva vyvést z bilance a převést je do fondu pro zvláštní účely. Právě tomuto fondu se říká špatná banka. Nejprve ale bude muset být provedeno nezávislé posouzení těchto špatných aktiv a vypočtena jejich účetní hodnota.

Původně se předpokládalo, že pro účely výpočtu se bude vycházet z cen k letošnímu 31. březnu. Experti koaličních stran se ale shodli na tom, že rozhodným datem bude loňský 30. červen. Přesné datum je důležité, protože v určité situaci byly na trhu jiné ceny aktiv, které teď budou hrát klíčovou roli při oceňování špatných úvěrů.

Mezi oběma daty se odehrála naprosto stěžejní událost, a sice pád americké investiční banky Lehman Brothers. Do té doby byl finanční trh v naprosto odlišné situaci a hlavně ceny mnoha aktiv byly vyšší. Kolaps banky Lehman Brothers vnesl na trh chaos a prohloubil finanční krizi. Nyní tudíž budou moci německé banky použít k oceňování vyšší ceny.

"Nikdo nemůže vyloučit, že bankovní sektor nebude mít z nějakých důvodů v nadcházejících měsících ještě další problémy," upozornil Steinbrück.

Spolková rada, tedy horní komora německého parlamentu, bude o návrhu hlasovat zhruba za týden. Je tedy možné, že opatření bude schváleno ještě před letní přestávkou.