Valná většina Čechů, celkem 92 procent, kvůli krizi omezila podle průzkumu komunikační agentury Mather mezi reklamními a marketingovými odborníky spotřebu, ovšem ne natrvalo. Češi podle průzkumu spotřebu spíše odkládají na lepší časy, vyplývá z průzkumu mezi 320 respondenty zodpovědnými ve firmách za reklamu nebo marketing.

"Prosté omezení spotřeby může odrážet i víru, že krizi se prostě podaří přečkat a brzy se zase vše vrátí ke starým pořádkům, a že tedy je čeká spíše odklad než omezení spotřeby," píše se ve výsledcích průzkumu. Domácnosti se navíc nesnaží šetřit na aktivitách, které by přinesly úsporu, ale zároveň by pro ně znamenaly více námahy. Tři čtvrtiny z nich tak například stále upřednostňují individuální dopravu před hromadnou. Rovněž se nesnaží přestěhovat do levnějších bytů.
Češi rovněž podle průzkumu ze tří čtvrtin nakupují pochutiny, alkohol nebo cigarety stejně jako dříve. Zhruba 68 procent dotázaných ovšem uvedlo, že domácnosti nyní méně nakupují prestižní značky. Naopak tři čtvrtiny respondentů se domnívají, že domácnosti omezí nákupy na úvěr. A ještě větší část, celkem 83 procent, předpokládá, že domácnosti budou více spořit.

Více než čtyři pětiny dotazovaných, kteří jsou na řídících pozicích, si myslí, že zaměstnanci jsou ochotni pracovat za sníženou mzdu, než aby ztratili zaměstnání. K dočasnému snížení mezd, často i na manažerských pozicích, přistoupila řada společností již ve druhé polovině loňského roku.

Firmy v krizi

Samotné firmy pak pod vlivem krize více hledí na efektivní vynaložení peněz na reklamu a marketing. Více jak polovina firem potvrzuje snížení letošních marketingových rozpočtů. Ostatní podniky si zachovaly loňské rozpočty nebo dokonce přistoupily k jejich zvýšení. Více jak polovina firem chce použít nižší prostředky pouze na vnější komunikaci o klíčových produktech. Necelá třetina naopak prostředky na komunikaci využije na oslovení nejhodnotnějších skupin zákazníků. Pouze pětina pak přistoupila ke škrtům v rozpočtu paušálně a ubrala prostředky na komunikaci o všech produktech a službách v poměru stejně.

Soustředění na cenu

Sedm firem z deseti pak vlivem ekonomické situace mění podle průzkumu vlastnosti svých produktů používaných v komunikaci. Desetina z nich se soustředí na cenu produktu, většina podporuje funkční parametry produktu. Více jak polovina oddělení marketingu ve firmách pak mění cesty, jak zákazníky oslovit. Nově převládá internet a prostředky přímého oslovení klientů, tedy například zákaznické akce nebo oslovení pomocí e-mailu.