Počet návrhů na konkurzy českých podniků výrazně roste. V prvním pololetí 2009 bylo podáno 2455 návrhů na konkurz, což je zhruba o tři čtvrtiny víc než ve stejném období loni. Historicky nejhorší měsíc co do počtu i co do meziměsíčního navýšení počtu návrhů na konkurz byl letošní červen, kdy množství návrhů na konkurzy českých podniků poprvé přesáhlo 500. O vývoji insolvencí informoval Radek Laštovička, ředitel společnosti Coface Czech, která se zabývá řízením a správou pohledávek.

"V červnu letošního roku počet návrhů na konkurzy českých podniků dosáhl 513 s meziměsíčním nárůstem o 113," uvedl Laštovička. Od začátku loňského roku pak bylo podáno celkem 5841 návrhů na konkurz.

Vývoj insolvencí je však odlišný v různých regionech i v odvětvích. Zatímco ve třech krajích se v prvním pololetí 2009 proti druhé polovině 2008 počet návrhů na konkurz snížil, jinde dramaticky rostl. K největšímu nárůstu návrhů na konkurz došlo za poslední pololetí v Plzeňském kraji (o 58 procent), následoval kraji Ústecký a Jihomoravský. Nižší počet podání byl v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Pardubickém.

Nejvíce konkurzů registrováno v Praze

Největší počet návrhů na konkurz je registrován v Praze, až 30 procent. Dalšími regiony s vysokým počtem návrhů na konkurz byly Jihomoravský kraj s 13 procenty a Moravskoslezský kraj s deseti procenty.

Z odvětvového hlediska je na tom nejhůře co do míry insolvence (počet návrhů na konkurz k počtu registrovaných subjektů) textilní průmysl, kde v lednu až červnu činila 0,6 procenta. Po něm následují sektor nábytkářský, který se mírně přehoupl přes půl procenta (0,51 procenta) a chemický průmysl s 0,46 procenta.

Naopak nejlépe si v lednu až červnu vedly veřejné služby (s 0,03 procenta) a finanční služby (0,04 procenta).

Meziročně se nejvíce situace zhoršila v sektoru těžby a zpracování kovů, kde se míra insolvence téměř zčtyřnásobila. Zhruba třínásobný růst byl v sektoru těžby a zpracování dřeva a ve výrobě strojů a zařízení.

"Přestože z některých exportních trhů začínají přicházet první povzbudivé signály, očekáváme, že podzim přinese nové rekordy co do počtu insolvencí českých podniků," naznačil další vývoj Laštovička.