Pokles cen zemního plynu se zdá být nekonečný, když ceny dosáhly nových minim od roku 2002. V některých produkčních oblastech jsou podle agentury EIA (Energy Information Administration) „pracovní zásoby zemního plynu na rekordním maximu za 17 let historie EIA”. Vytváření zásob na zimu vede také k doplňování zásob, které daleko převyšují sezónní průměry.

Vývoj na trhu se zemním plynem v poslední době je pro obchodníky hledající výhodné obchody velmi nevzrušivý. Jakýkoli protipohyb proti poklesu dolů se zdá být jednoduchým krátkodobým krytím k vyrovnání dalších ztrát. Ve skutečnosti během posledních 20 obchodních dní ceny poklesly o více než 30 %, a pouze ve 2 obchodních dnech byly vykázány znatelné zisky.
Na tomto základě je těžké vidět v následujícím týdnu jakékoli konstruktivní cenové pohyby, protože je dobrý důvod domnívat se, že dojde k dalšímu poklesu cen. Při současném momentu je také vysoce pravděpodobné, že v krátkodobém výhledu uvidíme nová minima a existuje možnost dalšího 10-20 % poklesu.

Je také patrné, že zemní plyn nesdílí stejné svazky, jako má ropa, s akciovými trhy. S přihlédnutím k nedávnému přílivu pozitivních ekonomických dat, by se na to mělo nahlížet jako na menší zlo a známku toho, že globální ekonomika stále musí učinit velký pokrok, aby se obnovila plná důvěra. Ale cenové vztahy mezi akciemi a ropou zůstávají pevné, a to se nedá ignorovat.

Aktuální úrovně zásob ropy se v současnosti chovají volně k cenám, když zásoby zůstávají na velmi vysoké úrovni. Jsou jen malé známky dalšího vyčerpávání zásob, protože situace na straně poptávky se zdá být nezměněna. Většina vývojů u cen ukazuje na momentum, místo na fundamentální důvody.

V uplynulém týdnu došlo k testu 70,00 USD u ropy, k poklesu níže však nedošlo. I když je číslo 70,00 USD vybráno dost libovolně, považujeme tuto úroveň za další psychologickou úroveň, která musí být prolomena, aby došlo k větší likvidaci long pozic na trhu. Dokud se to nestane, musíme uznat, že by trh mohl stoupnout. Říkám to však také s upozorněním, že trh s ropou se při současných úrovních ztenčuje, a existuje méně chuti na trhu iniciovat nové pozice long při současných úrovních.
Z investičního hlediska se domnívám, že je také vhodná doba uvést, že pokud jste koupili ropu na začátku tohoto roku, dosud jste již zdvojnásobnili peníze. Pochybuji, že by někdo chtěl popřít, že jde o dobrý obchod a že je vhodná doba utržit zisk.

Nyní se dostáváme do období důležitého pro energie. Domnívám se také, že je velmi důležité uvést, že se tím také dostáváme do období důležitého pro akcie. Říjen se již mnohokrát ukázal být výzvou pro akcie. Protože se tento rok ukázalo, že akcie jsou hnací silou pro ropu, musíme zůstat obezřetní, když se dostáváme do doby, která byla pro akcie problémová.