Absurdita roku

Vítěz 2007

Podnikatel musí nahlásit živnostenskému úřadu tři dny dopředu záměr jet se svým stánkem na výstavu nebo pouť. NYNÍ: Povinnost byla zrušena.

Vyřešený finalista: Podnikatel musí úřadu práce ohlásit, když jeho zaměstnanec odjel na služební cestu delší než týden a kratší než měsíc. NYNÍ: Ohlašovací povinnost byla zrušena.

Vítěz 2008

S ekologicky čistou vytěženou zeminou musí podnikatelé nakládat jako s odpadem.

NYNÍ: V připravované novele zákona o odpadech už tato povinnost není.

Na nešvary českého úřednického "šimla" již potřetí upozorňuje anketa Absurdita roku 2009. V letošním roce lidé v hlasování na internetových stránkách vybrali jako nejhorší nešvar přehnané nároky na fyzioterpautickou ordinaci. Z téměř tří tisíc účastníků ankety pro tuto povinnost hlasovalo téměř 24 % lidí.

Podle zákona totiž musí každý provozovatel fyzioterapeutické ordinace mít v ordinaci mimo jiné velké zrcadlo, ledničku a 2 nášlapné váhy. Do nominace se tato nepříjemnost dostala kvůli tomu, že tyto povinnosti jsou přímo vyjmenované v zákoně, takže více provozovatelů ordinací si nemůže ulehčit situaci společnou ledničkou nebo společným využíváním váh.

„Ledničku lze použít jen k uložení gelů, to by ale musela ta lednička mít mrazák a o tom se v zákoně nic nepíše. U velkého zrcadla je kámen úrazu, když máte v ordinaci laser. V tom případě nesmíte mít v místnosti žádné odrazové plochy. Nechápu, proč ve věcném vybavení není před těmito „nezbytnostmi“ uveden například goniometr, olovnice, krejčovský metr, neurologické kladívko – což jsou nástroje, bez kterých nelze fyzioterapii dělat,“ sdělila fyzioterapeutka z Prahy, která uvedenou povinnost nominovala do Absurdity roku 2009.

Velmi těsně s 23 procenty hlasujících se ze sedmi nominovaných absurdit se umístila povinnost přijít na správu sociálního zabezpečení s výpisem z obchodního rejstříku, který dosvědčuje existenci firmy, přičemž samotný úřad si zástupce firmy zve právě proto, že firma existuje.

Trojici uzavírá s 19 % hlasů absence vyhlášky, která by rozlišovala mezi jednotlivými typy čističek odpadních vod. Dosud tak majitelé malých firem nebo vlastníci rodinných domů podstupují stejný byrokratický proces jako velcí investoři z oblasti nakládání s vodami.

Celkem se na začátku letošního ročníku sešlo sto nominací, které zaslali sami podnikatelé a některé podnikatelské svazy. Z nich pořadatelé vybrali sedmičku finalistů, o jejichž pořadí rozhodlo hlasování na serveru iHNed.cz a stránkách soutěže - www.firmaroku.cz/absurdita.

Absurdity se odstraňují těžko

PODROBNÝ PŘEHLED 7 NOMINOVANÝCH FINALISTŮ NA ABSURDITU ROKU 2009

Zdlouhavé zřízení čističky vod

Vyhláška nerozlišuje mezi jednotlivými typy čističek odpadních vod, proto když si majitelé malých firem nebo vlastníci rodinných domů zařizují vlastní likvidaci odpadních vod, absolvují stejný byrokratický proces jako velcí investoři z oblasti nakládání s vodami. I na nejmenší plastové tělo čisticího zařízení si musíte obstarat náročnou dokumentaci se složitými výpočty a vyčkat kolem 10 týdnů na vydání územního rozhodnutí. Dalších 90 dnů si počkáte na povolení nakládat s vodami a stavební povolení k vodním dílům. Takže na toaletu, kterou budou využívat například jen 3 lidé, si zajdete nejdříve za 7 měsíců.

(Tato povinnost vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Konkrétně jde o § 5 odst. 3.)

 

Každý prodejce ojetých vozidel musí jet každý vůz na registr osobně odhlásit

Nemožnost korespondenčně přehlásit technický průkaz na nové majitele vozu způsobuje, že pracovníci bazarů musí objíždět registry v obcích, kde je původní majitel prodávaného vozu přihlášený. Autobazary však zprostředkovávají prodej vozů napříč celým krajem a někdy i mezi jednotlivými kraji, proto musí vyčlenit zaměstnance na objíždění obecních registrů, oželet výdaje na pohonné hmoty a čas, který by cestující zaměstnanec lépe využil přímo v provozovně. Vzhledem k tomu, že samotné přehlášení technického průkazu je jednoduchou záležitostí, ke které je potřeba jen prokázání se občanským průkazem, určitě by korespondenční komunikace s obecními registry výrazně snížila náklady, které se promítají do provize autobazarů, a předchozímu majiteli vozu by zůstala vyšší částka na koupi nového vozu. Řešením celého nesmyslného cestování by bylo propojení registrů vozidel v ČR, tak jak je tomu téměř v celé Evropě.

(Tato povinnost vychází ze zákona č. 243/2001 Sb. Konkrétně jde o § 3 odst. 2 písm. b.)

 

Na státní úřad s dokumenty, které jsou úřadem online aktualizované

Když si vás ze správy sociálního zabezpečení pozvou k provedení kontroly pojistného na sociální zabezpečení, musíte s sebou přinést výpis z obchodního rejstříku, a to i přesto, že jsou tyto údaje online aktualizované ministerstvem financí. Mělo by být samozřejmostí, pokud by tyto informace nebyly veřejnosti přístupné, že si úřad dokumenty a osvědčení od jiného úřadu obstará sám.

(Tato povinnost vychází ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Konkrétně jde o § 93 odst. 3.)

 

Zbytečně přísnější normy než normy EU pro držení profesního průkazu pro řidiče z povolání

Podle nové směrnice 59/2003 EU musí být řidiči z povolání s řidičským oprávněním C nebo D držiteli profesního průkazu. Na české profesionální řidiče však platí pravidla přísnější. Čeští řidiči si do 1. října 2008 museli zřídit tzv. profesák, evropská směrnice však umožňuje vydat první profesní průkaz všem držitelům řidičského oprávnění pro vozidla C nebo D do 10. září 2013, resp. 2014. Dále ne zcela pochopitelné je, že i řidič s 30letou praxí, který si z jakéhokoliv důvodu nestihl o nový profesní průkaz zažádat do 30. října, musel absolvovat školení v délce 140 hodin. A jaký je důsledek? Dnes jsou čeští řidiči překvapeni, že prakticky nikde v zahraničí zatím řidiči žádné profesní průkazy nemají a často o nich ani nic nevědí. Jejich vlády prostě jen využily text směrnice a nebyly přehnaně aktivní.

(Tato povinnost vychází ze zákona č. 374/2007 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.)

 

Český řidičský průkaz pro cizince až po 185 dnech pobytu

Když v době konjunktury trápil české dopravce nedostatek řidičů, mohli využít možnosti volného pohybu pracovních sil v rámci EU a najmout řidiče například ze Slovenska. Řidiči z řad cizinců si musí zažádat o český řidičský průkaz, protože se na český řidičský průkaz váže např. výdej karty k digitálnímu tachografu, který sleduje doby řízení a odpočinku řidiče. Absurdní je, že žadatel o český řidičský průkaz musí prokázat minimálně 185 dní pobytu na území ČR. Takže dopravce musí umístit nového řidiče do kanceláře či skladu, aniž by ho na tyto pozice potřeboval, vyplácet mu mzdu řidiče a teskně počítat, kdy uplyne šest měsíců legálního pobytu.

(Tato povinnost vychází ze Zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Konkrétně jde o § 46, odstavec 2, písm. b.)

 

Velké zrcadlo, lednička a dvě nášlapné váhy do fyzioterapeutické ordinace

Zákon ukládá provozovateli fyzioterapeutické ordinace mít v ordinaci mimo jiné velké zrcadlo, ledničku a 2 nášlapné váhy. Zrcadlo v ordinaci je určitě příjemná věc, ale proč je to nařízené zákonem? Stejně tak proč by nemohli provozovatelé ordinací sdílet společnou ledničku a musí mít každý vlastní? Velmi těžko se vysvětluje i to, proč by měli mít fyzioterapeuti v ordinaci dvě váhy.

(Tato povinnost vychází z Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., část T.)

 

Povinnost hlásit nakládání s odpady pro dva úřady v intervalu 14 dnů

Podnikatelé musí do 15. února podat na radnici, pod kterou provozovna podnikatelů organizačně spadá, Hlášení o produkci a nakládání s odpady za předchozí rok. Zároveň musí tytéž údaje vyplnit do 3. března do Ročního výkazu o odpadech pro Český statistický úřad. Odstranění povinnosti vyplňovat formulář pro obecní úřady se sice připravuje, otázkou však je, zda dojde ke skutečné změně.

(Povinnost podávat hlášení pro provozovny, které produkují více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo více než 50 tun ostatních odpadů nebo s nimi nakládají, vychází ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Konkrétně jde o § 39, část 2.
Povinnost nahlašovat vše, co si vyžádá ČSÚ, vychází ze zákona č. 89/1995.
)

Vloni veřejnost určila za Absurditu roku 2009 povinnost nakládat se zeminou jako s odpadem. Tato absurdita je odstraněna novelou Zákona o odpadech - zákon byl však vrácen k přepracování, takže je otázkou, zda k jeho změně přikročí současná vláda.

Na druhém místě se loni umístila nechvalná kniha jízd, která se pro svou formalitu stala dokonce synonymem Absurdity roku. Kniha jízd je od ledna příštího roku nahrazena možností si až tři vozy paušálně odečítat.

V prvním ročníku získala anticenu Absurdita roku 2007 povinnost podnikatele nahlásit tři dny dopředu živnostenskému úřadu v místě, kde je umístěna trvalá provozovna, záměr jet se stánkem na výstavu nebo pouť.

Podnikatel měl také oznámit ukončení cesty a tím i dočasné uzavření provozovny. Tato povinnost byla odstraněna novelou živnostenského zákona.

Druhé místo v anketě získala povinnost nahlásit za svého zaměstnance s cizí státní příslušností úřadu práce služební cestu v rozsahu 7 – 30 dní (přičemž pod 7 nebo nad 30 dní žádná takováto povinnost nebyla) – ta byla odstraněna zákonem o tzv. zelené kartě.