SPECIÁL
Učte se s Finweb.cz
ŠKOLA INVESTOVÁNÍ

 

Ještě nedávno jsme denně slýchávali o nových hypotékách, lepších pracovních pozicích i nové elektronice. Vedly se řeči o exotických dovolených a nová auta se zabydlovala v našich garážích.

Všichni očekávali světlé zítřky, zapomínali jsme spořit a utráceli své vydělané peníze. Spotřebitelská důvěra byla na vrcholu a nezdálo se, že by se cokoliv mělo změnit. Krize však přišla náhle a změnila i téma rozhovorů. Místo hypoték se teď bavíme o propouštění, šetření a stávkách. Důvěra klesla a vypovídá tak o stavu ekonomiky, ve kterém se nacházíme.

Vymezení spotřebitelské důvěry

Spotřebitelská důvěra se definuje jako stupeň optimismu spotřebitelů nad celkovým stavem ekonomiky a jejich osobní finanční situací.

Pokud ekonomika roste, lidé mají práci a nakupují. Při stagnaci či poklesu ekonomiky však ubývají příjmy, lidé přicházejí o práci, bojí se utrácet a spoří. Tím však ztěžují znovunastartování ekonomiky, protože ve vyspělých státech je poptávka po zboží a službách důležitým, ne-li přímo hlavním faktorem růstu ekonomiky.

Důvěra v ekonomiku úzce souvisí s výdaji. Pokud se výdaje snižují, ekonomika chřadne a nezaměstnanost se zvyšuje. Spotřebitelská důvěra se používá jako indikátor budoucích výdajů, které mají pro ekonomiky nesmírný význam. Nejvyšší váhu mají indexy USA, Německa a Velké Británie.

Měření spotřebitelské důvěry

Indexy nejsou postavené na žádných „tvrdých“ datech, zkoumají poznatky a pocity lidí z reálné ekonomiky. Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se měří dotazníkovým šetřením korespondenčně či telefonicky. Dotazy jsou směřovány na zaměstnanost, příjmy, zadlužení domácností a ochotu utrácet, přičemž se většinou hodnotí na třístupňové škále jako pozitivní, neutrální či negativní postoj.

Spotřebitelské indexy nejsou standardizované a proto se jejich výsledky a pohyby mohou navzájem lišit způsobem výpočtu, počtem respondentů i frekvencí zveřejňování. Některé indexy jsou skladbou dotazů zaměřeny na pracovní trh, jiné na výdaje či výhled ekonomiky do budoucna. Každý má tedy jinou vypovídací schopnost. Na zkoumaných statistických souborech je s vysokou mírou pravděpodobnosti prokázáno, že jejich výsledky jsou platné na celou společnost.

Proč je spotřebitelská důvěra důležitá?

Výsledky výzkumu spotřebitelské důvěry patří mezi fundamentální zprávy, které mohou podstatně rozhýbat trhy. V zemích s vysokým podílem spotřebitelské poptávky na HDP jsou tyto ukazatele obzvláště důležité. Jeden z největších podílů je ve Spojených státech, kde spotřeba tvoří téměř tři čtvrtiny domácího produktu. Spojené státy jsou zároveň největším dovozcem zboží na světě, a proto mají americké indexy spotřebitelské důvěry takový dopad na globální trhy.

V případě České republiky jsou však nejdůležitější německé indexy. Naše republika je totiž exportně závislá na Německu, přičemž drtivá většina vyvezeného zboží jsou konečné výrobky. Německé indexy jsou tedy důležitým ukazatelem pro české exportéry, kteří plánují prodej svých výrobků. Význam indexů spotřebitelské důvěry je tedy klíčový. Umějí předpovědět vývoj ekonomiky, a proto je jakýkoliv jejich pohyb bedlivě sledován.

Před využitím spotřebitelských indexů pro investiční rozhodnutí je důležité každý konkrétní index důkladně poznat a zkoumat reakce trhů na jeho zveřejnění. Příště se podíváme na indexy spotřebitelské důvěry ve Spojených státech. Michiganský index a Conference board patří mezi nejvlivnější ekonomické ukazatele a správná interpretace jejich výsledů může pomoci k dobrým investičním rozhodnutím.

/autor je analytikem X-Trade Brokers/