V porovnání se stejným obdobím 2008 to podle statistiky mezinárodní poradenské společnosti DTZ značí 90% pokles aktivity developerů zapříčiněný omezenou poptávkou zejména výrobních a logistických společností. V celkové loňské bilanci bylo dokončeno 432 000 m2 nových průmyslových ploch (pokles o 37 % oproti roku 2008).

V období od října do prosince došlo, včetně obnovených smluv, k pronájmu přibližně 108 000 m2, což odpovídá 40% meziročnímu propadu. Mezi nejvýznamnější transakce 4. čtvrtletí patřily pronájmy: 10 600 m2 nejmenovanou výrobní společností ve VGP Parku Dobřenice u Hradce Králové, pronájem společnosti LGI v ProLogis Parku Jirny (ca. 9 000 m2) a pronájem společnosti Kwesto v CTPointu Jihlava (7 100 m2). Konečný objem realizovaných pronájmů za celý minulý rok klesl meziročně o polovinu na 380 000 m2.

„Čistá realizovaná poptávka bez renegociací a relokací ve čtvrtém čtvrtletí překročila 77 000 m2, to je o téměř 16 % více než ve třetím čtvrtletí. Celkem se v minulém roce zrealizovaly čisté pronájmy v rozsahu více jak 275 000 m2,“ upřesňuje data Lenka Hartmanová, analytička DTZ.

V roce 2009 dominovaly realizované poptávce širší oblast Prahy, kde se uskutečnila více než polovina všech transakcí (60 %), a jižní Morava se 17% podílem na celkových uzavřených pronájmech. Mezi nájemci převažovali v roce 2009 koncoví uživatelé, následováni poskytovateli logistických služeb.

“V letošním roce očekáváme, ve srovnání s minulým rokem, zvýšenou aktivitu zahraničních investorů - výrobních společností. Budou směřovat především do regionů s dobrou dopravní dostupností a s vyšší nezaměstnaností. U tohoto typu investorů se také zvyšuje zájem o pronájem prostor oproti jejich koupi,” doplňuje Martin Šumera, konzultant DTZ, podle kterého bude rok 2010 ve znamení stabilizace.

Na konci roku 2009 dosáhla celková výměra logistických a průmyslových ploch v České republice téměř 3,5 miliónu metrů čtverečních, z nichž necelá polovina se nachází v okolí Prahy. V současnosti je ve výstavbě 64 000 m2 a z významnějších projektů je to pak pouze plně předpronajatý Logistics Park Lovosice (42 000 m2) developera HB Reavis.

Celková míra neobsazenosti se mírně snížila na 17,3 %. Nejvyšší neobsazenost nadále přetrvává v západních Čechách (26 %) a v Moravskoslezském kraji (21 %). V Praze se pohybuje na úrovni kolem 18 %.

„Navzdory téměř úplnému zastavení výstavby zůstává i na konci roku 2009 neobsazenost nadále vysoká. Je to způsobeno nízkou novou poptávkou a odchodem, relokacemi či zmenšováním prostor některými nájemci,” dodává Hartmanová.

Nejvyšší nominální nájemné pro moderní logistické prostory v Praze a okolí zůstalo mezikvartálně na úrovni 3,60 - 4,30 EUR za metr čtvereční a měsíc. V regionech se nájemné stále pohybuje v rozmezí 3,20 – 4,25 EUR. V meziročním srovnání nejvyšší nominální nájemné zaznamenalo 6,5% pokles. DTZ očekává, že v roce 2010 zůstane nájemné stabilní.

 

Hrubá realizovaná poptávka

 

Hrubá realizovaná poptávka podle regionů