SPECIÁL
Učte se s Finweb.cz
ŠKOLA INVESTOVÁNÍ

 

Velká Británie patří mezi největší světové ekonomiky a její spotřeba ovlivňuje velkou měrou i ostatní státy. Nationwide spotřebitelský index měří důvěru britských spotřebitelů a pomáhá tak identifikovat jejich apetit k utrácení.

Stejně jako v případě jiných zemí patří tyto údaje mezi nejdůležitější ekonomická data. Je to náhled do myšlení a očekávání populace. Pokud se situace vyvíjí dobře, spotřebitelé se nebojí budoucnosti a utrácejí. Přestože spotřebitelskou důvěru v Británii měří i jiné indexy, Nationwide index je nejznámější a nejvlivnější, proto se z tamních indexů budeme zabývat právě jím.

Dalším zajímavým indexem je podnikatelský index ISI evropské komise. Tyto indexy si porovnáme a do srovnání zahrneme také ostatní indexy z předchozích dílů tohoto seriálu.

Nationwide index

Nationwide začal spotřebitelskou důvěru ve Velké Británii měřit až od května roku 2004. První měsíc se stal zároveň základnou na úrovni 100 bodů. Zahrnuje tisíc náhodně vybraných jedinců starší osmnáct let. Data se zveřejňují na měsíční bázi, stejně jako u ostatních národních i nadnárodních spotřebitelských indexů.

Respondenti odpovídají na pět základních dotazů:

1. Jak byste zhodnotil současné ekonomické podmínky?
2. Jak očekáváte, že se bude vyvíjet ekonomika v následujících šesti měsících?
3. Jak byste zhodnotil současné podmínky na trhu práce?
4. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet trh práce v následujících šesti měsících?

5. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet rodinný příjem v následujících šesti měsících?

Pozorní čtenáři našeho seriálu si možná všimli, že dotazy jsou téměř totožné s těmi, jaké používá americký Consumer board spotřebitelský index. Britský Nationwide consumer index a americký Consumer board mají podobnou strukturu a jsou postaveny na stejných principech. Přestože je počet respondentů britského indexu nižší, dají se výsledky těchto indexů porovnávat mezi sebou a komparativně tak zkoumat ekonomický vývoj v těchto zemích.

Stejně jako u amerických indexů se započítávají pouze pozitivní a negativní odpovědi a z nich se vypočítá tzv. relativní hodnota (součet pozitivních odpovědí dělený součtem pozitivních a negativních odpovědí). Index spotřebitelské důvěry se pak vypočte průměrem všech pěti dotazů, ze kterých ovšem také vznikají tři subindexy – současné situace, očekávání a utrácení.

- Do subindexu současné situace se zahrnuje první a třetí dotaz. Reflektuje současnou ekonomickou situaci a aktuální stav trhu práce.
- Subindex očekávání se naopak počítá z dotazů dva a čtyři. Zabývá se tedy očekáváním spotřebitelů do budoucna.
- Z výsledků odpovědí na pátý dotaz se pak počítá subindex utrácení.

Čím se liší britský index od amerických

Nationwide se liší od amerických indexů hlavně svojí velmi krátkou časovou řadou, která se po čtyřech letech pravidelného výzkumu v roce 2008 začala sezónně upravovat. Úpravy vylučují vlivy sezónnosti při výzkumu nesezónních složek statistiky.

Michiganský index spotřebitelské důvěry ani Conference Board index se sezónně neupravují. Naopak německé indexy používají podobné statistické metody pro sezónní očištění dat jako britský Nationwide. Pro obchodníky je nejdůležitější porovnávat pouze upravená či neupravená data. Jinak může snadno dojít k jejich špatné interpretaci.

Ekonomický a spotřebitelský sentiment Evropské unie (ESI)

Tento index je výjimečný v tom, že postihuje celou Evropskou Unii. Byl zkonstruován v roce 1985, v roce 2001 se ovšem změnila metodologie, když byl přidán sektor služeb a změnily se tak váhy indexu. ESI se zaměřuje na 5 oblastí s různými vahami: průmysl ( 40 %), služby (30 %), spotřebitelská důvěra (20 %), maloobchod (5 %) a stavebnictví (5 %).

Pro každý stát v Evropské unii se sentiment počítá zvlášť a stejně jako ostatní ekonomické a spotřebitelské průzkumy je zveřejňován na měsíční bázi. Celý průzkum se skládá z patnácti dotazů, přičemž spotřebitelskou důvěrou se zabývají 4 dotazy:

1. Jak vidíte Vaši finanční situaci v následujících dvanácti měsících?

2. Jak vidíte celkovou ekonomickou situaci v následujících dvanácti měsících?

3. Jak myslíte, že se bude vyvíjet nezaměstnanost v následujících dvanácti měsících?

4. Jak si myslíte, že se budou vyvíjet Vaše úspory v následujících dvanácti měsících?

 

Graf: vývoj indexu ESI (modrá) a průmyslové výroby v Eurozóně (zelená)

 

Statistickým standardem už jsou tři možnosti odpovědi (pozitivní, neutrální a negativní) a vytvoření relativních hodnot z každého dotazu. Poměr každé země se přepočítává podle jejího HDP. Jeho výchozí hodnotou je stejně jako u Nationwide 100 bodů a dlouhodobě se pohybuje v rozmezí 80 až 120 bodů.

Na každém indexu něco je

Přestože tyto dva indexy nejde klasicky porovnat, protože jsou místně rozdílné a zaměřují se na rozdílné skupiny respondentů, oba můžou být dobrou součástí rozhodovacího procesu obchodníků. Nationwide index se zabývá pouze spotřebitelskou náladou, kdežto ESI zahrnuje podnikatelské činnosti a spotřebitelská důvěra tvoří pouze 20 % indexu.

ESI je nejvíce podobný německému IFO, ten se totiž také zabývá stavem průmyslu i služeb. ESI je ovšem komplexnější, protože se věnuje navíc spotřebitelské důvěře a také se stejná statistika provádí ve všech zemích EU.

Ačkoliv jsou dnes představené indexy navzájem hodně rozdílné, oba mají své místo v ekonomickém kalendáři obchodníků.