Podle informací společnosti IMS Health byl počet balení léků prodaných ve 4. čtvrtletí roku 2009 do lékáren v České republice 71,7 milionů, což znamená pokles o 0,2 % meziročně a nárůst o 3,6 % ve srovnání s 3. čtvrtletím 2009.

V cenách výrobců tento množstevní objem prodejů odpovídá prodejům léků ve 4. čtvrtletí 2009 v celkové výši 12,3 miliard Kč s meziročním nárůstem o 6,6 % a nárůstem o 1,3 % v porovnání se 3. čtvrtletím 2009.

Množstevní objem prodejů za rok 2009 klesl v porovnání s rokem 2008 o 0,3 % na 293,2 milionů balení, s meziročním nárůstem finančního objemu prodejů v cenách výrobců o 9,6 % na 50,1 miliard Kč.

Data IMS vychází z údajů o prodejích realizovaných velkodistributory léků do veřejných a nemocničních lékáren a nezahrnují přímé dodávky do lékáren realizované farmaceutickými firmami, které jsou držiteli distribučních oprávnění.

Společnost IMS Health je vedoucím světovým poskytovatelem informací z oblasti farmaceutického trhu a poskytování zdravotní péče. IMS Health má v těchto oblastech více než 50 let zkušeností a v současnosti působí ve více než 100 zemích světa.