V pondělí si mohli investoři poprvé na pražské burze zakoupit akcie společnosti KIT Digital. Oproti původním očekáváním však společnost nevstoupila na burzu prostřednictvím IPO, ale „pouze“ formou duálního listingu. Primární úpis akcií v hodnotě přibližně 400 milionů korun se nakonec nekonal z důvodu většího než očekávaného zájmu institucionálních investorů na newyorské burze Nasdaq. Co je to vůbec duální listing a byl český investor ochuzen?

Dual listing se nazývá situace, kdy jsou akcie společnosti kótovány na dvou burzách. Firma jeho pomocí na druhé burze nenavyšuje kapitál, neupisuje nové akcie, pouze umožňuje obchodování svých existujících akcií na jiném trhu. Některé společnosti preferují umístění svých akcií i na více burzách a v tomto případě jde o multiple listing. Při duálním listingu se ceny se obou trzích vyvíjejí obdobně a individuální investor není obvykle schopen na případných rozdílech vznikajících v průběhu obchodování vydělat. Ani v případě obchodování na dvou burzách s různou provozní dobou se nic nemění. Změny, které nastanou v době uzavření jedné burzy, se promítnou do otevíracích cen druhé burzy hned další obchodní den. Pro investory tak nemusí být duální listing až tak podstatný, výhody ovšem může přinášet samotné firmě.

Výhody duálního listingu

V prvé řadě je obchodování akcií na burze spojené s publicitou. Společnost bez placené reklamy získává mediální prostor, ve kterém má možnost prezentovat své plány a zasáhnout tak potenciální investory. Ti se začnou zajímat o firmu a odvětví a větší obliba akcie má samozřejmě vliv na jejich cenu. Tento článek je toho de facto důkazem.

Pokud se ještě jedná o firmu s národními kořeny stejně jako v případě KIT Digital, pak stále u investorů funguje patriotismus, což opět společnosti nahrává. Další výhodou duálního listingu je diverzifikace investorů. Zatímco například v Londýně mají převahu institucionální investoři, tak na menších burzách včetně té pražské působí vyšší procento individuálních investorů. Ze strategického hlediska není určitě dobré, když celou emisi skoupí několik málo subjektů. Mimo snížené likvidity pak mohou akcie trpět i vysokou volatilitou.

V neposlední řadě se firmy obchodují na více trzích z důvodu rozšíření činnosti do dalších regionů, kde firma vstupuje do povědomí a snadněji jedná s dodavateli, či získává nové klienty. Ukázalo se také, že různé burzy se mohou ukázat atraktivnější než jiné. Jestliže je na burze kotováno několik dalších desítek či stovek společností podnikajících ve stejném sektoru, přináší to firmě další výhody. Ať už v případě lepšího analytického pokrytí či srovnání v rámci konkurence. Příkladem může být newyorská burza Nasdaq, na které se obchodují pouze technologické akcie a kde jsou kotovány akcie mediální CME, nebo již zmíněná společnost KIT Digital. Rozložení politického rizika, nestability či regulace pak jen završují možné další pohnutky k duálnímu listingu.

Minusy duálního listingu

Nevýhody duálního listingu pro firmy existují také, ale pramení hlavně ze špatného odhadu či přípravy samotné firmy na kotaci svých akcií na další burze. Jestliže se v rámci duálního listingu na burze obchoduje pouze několik procent akcií, je otázkou, zda náklady na management emise nejsou vyšší, než je celkový přínos.

Pro potenciální investory je nevýhodou, že ve srovnání s IPO není možnost koupit akcie před samotným uvedením na trh, kdy je stanovena upisovací cena, za kterou investoři akcie nakupují ještě před spuštěním samotného obchodování. Ale ani v rámci IPO se nemusí široká veřejnost k akciím dostat. Záleží totiž pouze na společnosti, komu akcie nabídne a za kolik. Upisovací cena rozhoduje, zda se investorům vyplatí akcie nakoupit, takže nelze IPO paušálně považovat za výhodu.

Situace v Praze

Na pražské burze není duální listing žádnou novinkou, protože zde již byly tímto způsobem uvedeny akcie pojišťovny VIG, mediální společnosti CME, Erste bank či developerů ECM a Orco. Obdobně na RM-Systému bylo umístěno několik zahraničních akcií v rámci duálního listingu. Je také faktem, že i některé české firmy se snaží nabízet své akcie na trzích v zahraničí. Příkladem může být společnost ČEZ, která v rámci duálního listingu nabízí své akcie ve Varšavě.

Investoři v České republice zrušením IPO KIT Digital přišli o příležitost nákupu akcií před uvedením na burzu. Ovšem i ve Spojených státech se k novým akciím dostalo jen minimum individuálních investorů. Jde tak spíše o prestiž pražské burzy, než že by krok zrušení úpisu akcií společnosti KIT Digital měl negativní dopad na investice v české kotlině.