Usnesení sněmovny ke kauze bytů OKD 3.12.'09

"Poslanecká sněmovna

I.    doporučuje vládě, aby podala návrh na předběžné opatření, které by vlastníkovi bytů RPG Industrie SE, respektive RPG Byty, s.r.o., ukládalo zákaz nakládání s předmětnými byty jinak, než umožňuje smlouva o prodeji z roku 2004, tj. přednostně je nabídnout nájemníkům za podmínek ve smlouvě uvedených;

II.    konstatuje, že rozdělením společnosti OKD, a.s., a vyčleněním bytového fondu do realitní společnosti RPG Byty, s.r.o., došlo k porušení smluvních závazků;

III.    žádá vládu, aby Ministerstvo financí uplatnilo veškeré smluvní sankce."

Společnost RPG Byty finančníka Zdeňka Bakaly, která vlastní, pronajímá a spravuje asi 45.000 bývalých bytů OKD na Ostravsku, v pondělí podala ústavní stížnost na usnesení Poslanecké sněmovny ve sporu týkajícím se zrušeného předkupního práva pro nájemníky těchto bytů. Podání stížnosti ve čtvrtek na tiskové konferenci v Praze potvrdil kanadský právník Robert Amsterdam, kterého si RPG Byty najala.

"Poslanecká sněmovna vydala usnesení, kterým konstatuje porušení smlouvy našimi klienty. Tím v rozporu s ústavou a základními demokratickými principy de facto rozhodla obchodní spor, o kterém může rozhodovat jen a pouze nezávislý soud. Toto usnesení významný způsobem porušuje zájmy našich klientů," prohlásil Amsterdam.

Další právník, který RPG Byty zastupuje, Jan Kalvoda pro Rádio Česko uvedl, že výsledkem ústavní stížnosti by podle Kalvody mělo být zrušení usnesení Sněmovny

Podle informací Amsterdama by Ústavní soud měl stížnost RPG projednat přednostně ve lhůtě od 60 do 90 dnů od jejího podání. "Není to jediný právní krok, který hodláme učinit," dodal Amsterdam bez dalších podrobností.

Zdeněk Bakala, spoluvlastník těžební skupiny NWR a realitního holdingu RPG Real Estates je také majitelem společnosti Economia, vydavatele HN a iHNed.cz.

Sněmovně možná "hrozí" i Štrasburk 

Pokud společnost RPG u Ústavního soudu neuspěje, tak Amsterdam dnes nevyloučil podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku či Evropské komisi. "Všechny tyto možnosti zvažujeme," podotkl Amsterdam.

Kalvoda však nepochybuje o tom, že uspěje i se svou další ústavní stížností na činnost Poslanecké sněmovny. Kalvoda loni na podzim uspěl se stížností na parlament za zkrácení funkčního období Sněmovny. "Možnost, že bychom se obrátili k štrasburskému soudu, je předčasná. Protože se lze podle mého soudu plně spolehnout na autoritu českého Ústavního soud," řekl Kalvoda Rádiu Česko.

Námitka poslance Radima Chytky

"Nedovedu si představit, že bychom hlasovali o usnesení předneseném panem místopředsedou Zaorálkem, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že byla porušena smlouva. Proboha, to může jedině soud, tak neblázněme! Jestli začneme motat moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, tak s touto Poslaneckou sněmovnou to dopadne opravdu velice špatně. Vznáším námitku o nehlasovatelnosti takového usnesení. Děkuji."

Stížnost k Ústavnímu soudu má podle něj několik důvodů. "Nejpodstatnější je asi ten, že státní moc je dle ústavy striktně a bez výjimky oddělena. Zákonodárce vydává zákony a soudy rozhodují o individuálních případech, právech a povinnostech. A Poslanecká sněmovna si osobila právo vyslovit stanovisko, že byl v konkrétním individuálním případě porušen smluvní závazek. To je něco, co odporuje základním principům právního státu a především dělbě moci," uvedl Kalvoda.

„To, co mě zaráží nejvíce, je, že sněmovna si byla nezákonnosti svého konání vědoma, a i přesto usnesení přijala. Stačí se podívat na námitku vznesenou během jednání poslancem Radimem Chytkou. Doufám jen, že pomlouvačná kampaň vedená panem Zaorálkem nevyústí ve větší škody,“ prohlásil Amsterdam.

Věčný boj s nájemníky

KDO ZASTUPUJE BAKALU

RPG Byty, která je dceřinou firmou společnosti RPG Industries, má předběžným opatřením soudu uloženu povinnost zdržet se nakládání s rozsáhlým bytovým fondem, který RPG Industries získala koupí společnosti Karbon Invest.

Karbon Invest získal byty při privatizaci v září 2004, kdy se mimo jiné zavázal byty při prodeji přednostně nabídnout dosavadním nájemníkům za netržní cenu. Právě tento časově neomezený závazek však RPG v červnu vypovědělo. Firma tvrdí, že jí to umožní získat na rekonstrukce bytového fondu externí peníze.

Návrh na předběžné opatření podalo ministerstvo financí na základě usnesení Poslanecké sněmovny. Poslanci doporučili vládě podat návrh na předběžné opatření zakazující společnosti RPG Industries, respektive její dceřiné firmě RPG Byty, nakládat s byty bývalé OKD jinak, než že je nabídne k prodeji nájemníkům. V někdejších bytech OKD žije přes 100.000 nájemníků.

Nájemníky, kteří si chtějí byty koupit, zastupuje občanské sdružení BYTYOKD.CZ. O odkup bytů za netržní cenu dlouhodobě usiluje například prostřednictvím demonstrací, politické podpory ČSSD, stížnosti Evropské komisi i žalob na ministerstvo financí. Amsterdam dnes postup ČSSD v kauze bytů OKD kritizoval a obvinil ji z toho, že poškozuje dobré jméno RPG.