Mezi šéfy státem ovládaných firem a soukromých společností jsou podle průzkumu společnosti PricewaterhouseCoopers výrazné rozdíly v přístupu ke snižování počtu pracovních míst. Zatímco v soukromém sektoru k propouštění za krize přistoupila polovina společností, mezi státem vlastněnými podniky jich bylo jen 39 procent.

V oblastech investičního, strategického či personálního rozhodování jsou mezi státními a soukromými společnostmi rozdíly jen minimální, sdělila PwC v tiskové zprávě.


Téměř polovina státem vlastněných společnosti plánuje podle průzkumu mírný či dokonce výrazný nárůst dlouhodobých kapitálových investic. Mezi soukromými společnostmi je to přitom jen 39 procent.
"Společnosti, jejichž akcie drží ve svých rukou vlády, také hodlají zjevně více změnit svou strategii, zejména se zaměřením na svou pověst a znovuvybudování důvěry a kapitálové struktury," uvedl vedoucí partner pro veřejný sektor v PwC Česká republika Jiří Halouzka. Průzkum firma provedla mezi 1200 generálními řediteli.

Oslovení ředitelé ve státních i soukromých společnostech také vyjadřovali obavy z dlouhodobého působení vlád v byznysu. Mohlo by to podle nich ovlivnit konkurenční prostředí. I podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Martina Tlapy, který byl rovněž účastníkem průzkumu, by státy měly včas odejít z podniků, kterým pomohly v době hospodářské krize.


"Základní ponaučení zní, že vlády by měly odejít z podniků, protože stále platí, že soukromý sektor dokáže přijímat výrazně lepší rozhodnutí, než státní," uvedl.