Peníze pro ČSSD

180 milionů korun

si sociální demokracie vzala u družstevní záložny Fio jako kontokorentní úvěr.

340 milionů korun

může tedy ČSSD utratit v předvolební kampani. Již dříve proklamovala, že za kampaň vydá 160 milionů. Konkurenční ODS chce za předvolební agitaci utratit 150 milionů korun.

Půjčkou 180 milionů korun pro ČSSD od Družstevní záložny Fio se začala zabývat Česká národní banka, která dohlíží na fungování finančních institucí. Jiří Vodička z finanční skupiny Fio potvrdil, že ČNB si k případu vyžádala doplňující informace.

ČSSD si vyjednala úvěr na financování kampaně a do zástavy dala svůj dům v pražské Hybernské ulici.

Podle informací HN ČNB zkoumá, zda kampelička dodržela limity, které určují maximální výši úvěru na jednoho klienta. „ČNB se ke konkrétním institucím ani jednotlivým případů standardně nevyjadřuje,“ reagoval mluvčí centrální banky Marek Petruš.

Podle pravidel ČNB může kampelička půjčit politické straně, obdobně jako jiným běžným klientům, maximálně 25 procent kapitálu, což by v případě Fia znamenalo pouze 62 milionů.

„Úvěrovou expozici zajištěnou nemovitostí, která slouží jako zástava k úvěru určenému na jiné účely, vyloučit z angažovanosti nelze,“ odpověděl Tomáš Zimmermann z odboru komunikace ČNB. 

Podle Vodičky záložna při financování ČSSD dodržela pravidla centrální banky a vyloučil možnost, že by musela angažovanost snížit a ČSSD si potřebné peníze zajistit jinde.

„Pro nás je to standardní případ, kterých máme celou řadu, a řešení je technická záležitost. Nedovolili bychom si poskytnout úvěr, který by nebyl v souladu s pravidly centrální banky.“ Jakým způsobem se kampelička do přípustné angažovanosti „vešla“, ale neupřesnil. „To je předmětem bankovního tajemství,“ řekl.

Pravidla ČNB přitom poskytují řadu možností, jak úvěrovou angažovanost zvýšit, například když dlužník dá do zástavy hotovost, zaručí se bonitními akciemi, směnkami jiných úvěrových institucí a podobně.

Volební manažer ČSSD Jaroslav Tvrdík nechtěl detaily úvěru komentovat. "Až zveřejníte stejný rozsah informací o ODS, TOP09 či Zemanovcích, pak vám rád poskytnu další informace," uvedl.

Zopakoval, že při volbě úvěru šlo o standardní výběrové řízení, při němž ČSSD oslovila sedm institucí a nabídky byly srovnatelné s nabídkou Fia. "Jak Fio dodržuje pravidla ČNB, je jejich věc, ne naše," dodal.

Na potenciální zdroj vstřícnosti Fia vůči ČSSD upozornila minulý týden MF Dnes. Uvedla, že přes záložnu Fio poskytuje zvýhodněné úvěry zemědělcům Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, jenž spadá pod ministerstvo zemědělství. To řídí za ČSSD nominovaný ministr Jakub Šebesta. Na tuto podporu vláda vyčlenila až 800 milionů. Podle Vodičky prý případy spolu nesouvisejí a záložna projekt na poskytování úvěrů zemědělcům získala ve veřejné soutěži.