Stát prostřednictví Energetického regulačního úřadu (ERÚ) vytáhla aktivněji do boje proti spekulantům se zelenou elektřinou. Od počátku dubna tak platí nové přísnějí podmínky, které úřad ve čtvrtek představil novinářům .

Mezi nejdůležitější podmínky pro získání kladného stanoviska pro připojení nových fotovoltaických elektráren k elektrizační soustavě v Česku patří ode začátku dubna předložení harmonogramu výstavby projektu a zaplacení zálohy za rezervaci kapacity v přenosové síti.

Mezi další podmínky patří vyžadovaný souhlas majitelů pozemků nebo nemovitostí, kde se má zařízení nacházet. Žadatelé budou muset také získat souhlas stavebního úřadu, že plánovaná instalace není v rozporu s platným územním plánem. Vyhláška by tak měla odstranit velkou část spekulativních žádostí, které blokují kapacity v přenosové nebo distribučních soustavách pro nově připojované zdroje.

ERÚ: Seriózní podnikatele netrestáme

Podle předsedy ERÚ Josefa Fiřta vyhláška nemá naopak trestat seriózní podnikatele, kteří usilují o připojení elektráren, ale postihnout ty subjekty, které kapacity sítě blokují spekulativně míněnými žádostmi.

"Energetický regulační úřad pevně věří, že novelizovaná vyhláška přispěje ke zvýšení transparentnosti celého procesu připojování nových výroben a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě a zároveň přispěje k rychlému ustálení situace v oblasti připojování fotovoltaických zdrojů," uvedl šéf ERÚ.

Při připojování fotovoltaických zdrojů do 30 kilowatt vyhláška stanovuje lhůtu šesti měsíců, po kterou je provozovatel oprávněn si kapacitu rezervovat. U výkonnějších zařízení potrvá lhůta jeden rok. Pokud v těchto termínech neuvede žadatel výrobnu do provozu, jeho rezervace zanikne.

Bič na spekulanty

Vyhláška obsahuje také takzvaná přechodná ustanovení, která mají převést dříve vydaná kladná stanoviska do režimu smluv a vyčistit tak skupiny žadatelů od spekulativních záměrů. Ten, kdo již například obdržel kladné stanovisko podle vyhlášky před novelou, musí v době platnosti stanoviska požádat o uzavření smlouvy o připojení podle nové vyhlášky a uhradit zálohu. Ta záleží na kapacitě plánovaného zařízení, může se ale pohybovat v řádech několika milionů korun.

Pro podnikatele se stala výstavba fotovoltaických elektráren v Česku vyhledávanou investicí kvůli vysokým výkupním cenám, ale prudký nárůst výrobních kapacit obnovitelných zdrojů energie zároveň vyvolal obavy energetiků, zda rozvodná síť je schopna takové množství elektřiny pojmout. ČEPS proto vyzval distribuční společnosti, aby přestaly udělovat kladná stanoviska k žádostem o připojení nových solárních a větrných elektráren do sítě.

Dalším krokem, který má pomoci zabránit spekulativním investicím do fotovoltaiky, je novela nedávno schválená Poslaneckou sněmovnou, která ERÚ umožní v budoucnu zlevňovat výkupní ceny elektřiny ze slunce o více než pět procent ročně.

Česká fotovoltaická průmyslová asociace zpřísnění podmínek pro rezervaci kapacity v síti uvítala. "Očekáváme, že nová vyhláška přinese zásadní pokles rezervací. Dle našich odhadů je objem rezervací pro reálné projekty zhruba na úrovni deseti procent současné rezervované kapacity," uvedl předseda asociace Jaromír Řehák. "Věříme, že nová vyhláška naplňuje požadavky distribučních společností a ty přikročí v dohledné době k uvolnění stop-stavu alespoň pro malé instalace," dodal.

Podle Michala Hrnčíře z advokátní kanceláře Ambruz & Dark, která danou legislativu sleduje, měla vyhláška platit daleko dříve. "Pokud se ale mělo zabránit spekulativním blokacím kapacit, opatření se mělo aplikovat alespoň před dvěma lety. Dnes, kdy je připojování pozastaveno a od nového roku se díky novele pravděpodobně výrazně sníží výkupní ceny, je pozdě," uvedl Hrnčíř.