Burza cenných papírů v Lucemburku požádala vysvětlení po společnosti ArcelorMittal, jakožto majoritním akcionáři a osobě ovládající dceřinou společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO), ke stížnosti minoritních akcionářů AMO.

Ti si loni v listopadu stěžovali na bezohledné zneužívající praktiky ze strany mateřské firmy, která je podle nich v přímém rozporu s principy společnosti registrované na lucemburské burze. Infomoval o tom menšinový akcionář AMO Jiří Psota.

Podle ředitele lucemburské burzy Michela Maquila se stížnost týká případného nedodržování pravidel rovného zacházení s drobnými akcionáři.

"Vzhledem k tomu, že jsme v těchto diskusích třetí stranou a naší hlavní úlohou je podpora dodržování desatera zásad korporátního řízení, které burza prosazuje, žádáme o stanovisko společnosti ArcelorMittal," uvedl Maquil.

Minoritní akcionáři AMO dlouhodobě protestují proti tomu, že ostravská huť nevyplácí dividendy. Podle Psoty si její majoritní vlastník ArcelorMittal z nerozděleného zisku půjčuje peníze pro další společnosti ve skupině.

Spor o cenu akcie

Kromě Lucemburku si tzv. minoritáři stěžují na nevyplácení dividend i u soudů a u burzovních dohledů v New Yorku a v Londýně. Huť nevyplácí dividendy od privatizace v roce 2003. Na účtu nerozdělených zisků nashromáždila za tuto dobu 37 miliard korun. AMO prostřednictvím půjček odvedla mateřské skupině přes 25 miliard korun. 

Nedávno akcionáři zvítězili u Městského soudu v Ostravě, který zrušil usnesení loňské valné hromady, jež opět výplatu dividend odmítla.

Akcionáři jsou ale ochotni právní válku ukončit. "Jsme připraveni přehodnotit pokračování ve sporech, když nám bude nabídnuta férová cena," říká Jiří Psota, mluvčí skupiny revoltujících třinácti podílníků, kteří vlastní dohromady přibližně 0,85procentní podíl v huti.

Co minoritáři za "férovou" nabídku považují? "Naše propočty hovoří o ceně kolem sedmi až deseti tisíc korun za akcii. Je v ní započítána očekávaná nižší ziskovost ocelářského byznysu v nadcházejícím ekonomickém cyklu," řekl již dříve Psota.