Celkové náklady na české předsednictví Evropské unii činily 3,43 miliardy korun. Celkově bylo na předsednictví v Radě EU v letech 2007 až 2009 vyčleněno 3,75 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu, který předkládá ministerstvo financí na pondělní jednání vlády.

Celkem 2,13 miliardy korun bylo vyčerpáno během samotného předsednictví v první polovině loňského roku. Během přípravy předsednictví v roce 2008 se utratilo 1,01 miliardy a v roce 2007 téměř 287 milionů korun.

"Ve vyčerpaných penězích jsou zahrnuty jak výdaje centrální koordinace předsednictví, tak i výdaje všech centrálních úřadů státní správy," uvádí materiál. Jde o výdaje na organizační zajištění akcí Rady EU , výdaje na bezpečnost, výdaje na dočasné personální posílení státní správy, na rozšíření působnosti Stálého zastoupení v Bruselu, na zasedání Evropské rady konaná v Bruselu, na cestovné, na kulturní a další doprovodné akce a na vzdělávání úředníků.

336 zasedání

Z celkové sumy bylo 2,08 miliardy korun vyčleněno z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) a zbylých 1,67 miliardy vydaly jednotlivá ministerstva.

 

 

Během předsednictví se v ČR uskutečnilo celkem 336 zasedání, z toho čtyři zasedání na nejvyšší úrovni, 14 neformálních Rad ministrů v Praze i v regionech a 318 ostatních zasedání, z nichž některé se konaly rovněž na úrovni ministrů. V ČR i v dalších zemích po celém světě se při příležitosti předsednictví konaly stovky kulturních akcí.

V souvislosti se zajištěním předsednictví bylo vládou schváleno dočasné navýšení státní správy celkem o 366 funkčních míst, z nichž 359 bylo skutečně obsazeno. Všechna funkční místa vytvořená v souvislosti s předsednictvím byla nejpozději ke konci roku 2009 zrušena, uvedlo MF.

Česká republika vedla unii v první polovině loňského roku, byla koordinátorem a mluvčím EU. Pomyslnou štafetu převzalo Česko od Francie a předalo ji Švédsku.