Počet prostonaných dnů loni klesl oproti roku 2008 o 21,8 milionu. Celkem Češi strávili v pracovní neschopnosti 64,96 milionu kalendářních dnů. Průměrná délka jedné nemoci se však o šest dnů prodloužila. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ).

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se loni meziročně snížil z 2,22 milionu na 1,44 milionu, tedy téměř o 35 procent. Značný pokles krátkodobých pracovních neschopností se odrazil na druhé straně v nárůstu průměrné délky trvání nemoci. Prodloužila se z 39 na 45 dní. V roce 2009 kvůli nemoci a úrazu denně chybělo na svých pracovištích 177.962 lidí, což je o 59.000 méně než v předchozím roce.

Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2009 meziročně pokleslo z 5,184 na 4,184 procenta, tedy o celý procentní bod. "Dostalo se tak na historicky nejnižší úroveň od počátku šedesátých let, kdy je statistika pracovní neschopnosti sledována," uvedl ČSÚ.

Průměrné procento pracovní neschopnosti se zvyšovalo až do roku 2003, kdy dosáhlo svého maxima 6,814 procenta. V praxi to znamenalo, že v průměru bylo každý den ze 100 zaměstnanců téměř sedm práce neschopných pro nemoc a úraz. Od roku 2005 se projevila klesající tendence tohoto ukazatele.

Analytici ČSÚ přičítají pokles množství pracovních neschopností legislativním změnám. "Na vývoj pracovní neschopnosti v roce 2009 měly vliv zejména nově stanovené výše dávek nemocenského pojištění," uvedli.

Průměrný počet nemocensky pojištěných v roce 2009 činil 4,25 milionu osob, což je o sedm procent méně než v roce
2008. "Jak je zřejmé z výsledků statistiky výběrového šetření pracovních sil, došlo meziročně u zaměstnanců k téměř šestiprocentnímu poklesu, což koresponduje s celkovým poklesem zaměstnanosti z důvodu krize," uvedl ČSÚ.