Miroslav Singer

Absolvent VŠE v Praze a University of Pittsburgh. Pracoval ve firmě Expandia Finance, v letech 2000 a 2001 byl šéfem holdingu Expandia. Poté pracoval v PricewaterhouseCoopers.

Členem bankovní rady ČNB je od února 2005.

Zdeněk Tůma

Do bankovní rady ČNB nastoupil z pozice výkonného ředitele Evropské banky pro obnovu a rozvoj v roce 1998. V dalším roce byl jmenován vice guvernérem. Od roku 2000 je guvernérem ČNB a o pět let později byl v této funkci potvrzen na dalších šest let. Vystudoval Fakultu obchodní na VŠE. V roce 1986 nastoupil do Prognostického ústavu ČSAV. V letech 1993 - 1995 byl poradcem ministra průmyslu a obchodu a od roku 1995 byl hlavním ekonomem Patria Finance.

Prezident Václav  Klaus v pátek Pražském hradě jmenoval současného viceguvernéra České národní banky Miroslava Singera do funkce guvernéra. Singer zde vystřídá Zdeňak Tůmu, který s předstihem končí ve funkci ke konci června, což oznámil již v dubnu. Šestiletý mandát měl Tůmovi původně skončit 12. února 2011.

Klaus uvedl, že ho k volbě Singera vedlo "hluboké přesvědčení", že se ČNB dostane do dobrých rukou. Prezident nového guvernéra již dříve označil za špičkového ekonoma nové generace a naznačil, že jsou si názorově blízcí. To potvrdil i v pátek při jmenování, kdy uvedl, že Singer není žádným nováčkem a jeho jmenování je logickým pokračováním životní kariéry. "Znám vaši práci, vaše texty a jsem přesvdčen, že se centrální banka dostává do těch nejlepších možných rukou," prohlásil prezident.

Klaus před novináři poznamenal, že nový šéf centrální banky může vykonávat svou funkci smysluplně jen v případě, že bude nadále platit česká koruna. V souvislosti s tím proto prý doufá, že si centrální banka nebude "pod sebou podřezávat větev".

Miroslav Singer byl členem bankovní rady České národní banky a jejím viceguvernérem od 13. února 2005. K 30. červnu 2010 se funkce vzdal, a nedokončí tak první, šestiletý mandát. Od počátku roku 2007 dohlíží Miroslav Singer z pozice viceguvernéra na činnost sekcí zajišťujících regulaci a analýzy finančního trhu, licenční a sankční řízení a dohled nad finančním trhem.

Situace není kritická, zdůvodnil Tůma svůj odchod

V půli února skončí mandát většiny členů bankovní rady, včetně Singera, který ale nyní nahradí Tůmu. Skončit by měli členové bankovní rady Robert Holman a Pavel Řežábek. Dalšími členy sedmičlenné současné bankovní rady jsou Mojmír Hampl jako viceguvernér a Vladimír Tomšík s Evou Zamrazilovou.

Dosluhující šéf ČNB ve svém dubnovém prohlášení k rezignaci uvedl, že se rozhodl  s ohledem na to, že ČNB není v kritické situaci. Zároveň chtěl přispět i k urychlení procesu výběru nového guvernéra a dalších členů, kterým v únoru 2011 končí mandát. "Uvědomuji si, že pro Českou národní banku bude lépe, když období nejistoty spojené s obměnou bankovní rady bude co nejkratší," uvedl v dubnu Tůma v prohlášení.

V loňském roce časopis Global Finance zařadil Tůmu mezi sedm nejlepších centrálních bankéřů světa za rok 2008. V hodnocení „Central Banker Report Card“ („Vysvědčení centrálních bankéřů“), které měsíčník uděluje každoročně od roku 1994, byl loni zvláštní důraz kladen na výsledky, s jakými jednotliví centrální bankéři dokázali provést své země nejhorší finanční krizí od 30. let.

O tom, kdo Tůmu nahradí se dlouho spekulovalo v médiích. Hlavními "favority" byli současní viceguvernéři ČNB Singer a Mojmír Hampl. V uvažované nominaci byli i další členové bankovní rady, například Řežábek, jenž má podle informací HN názorově nejblíže k prezidentu Klausovi. Ve hře byl i dlouholetý přítel a spolupracovník Václava Klause Jiří Weigl.


Projev Václava Klause při příležitosti jmenování Miroslava Singera guvernérem České národní banky.

 

Pane guvernére, respektive pane guvernére od prvního července, dovolte mi, abych Vám poblahopřál k tomuto dnešnímu jmenování a vyjádřil své hluboké přesvědčení o tom, že budete tuto svou velmi náročnou a významnou funkci vykonávat dobře. Nejste v této věci žádným nováčkem, stal jste se před pěti lety viceguvernérem České národní banky. Toto je logické pokračování Vaší životní kariéry. Já znám Vaší práci, znám Vaše texty, znám Vaše postoje. Jsem přesvědčen, že Česká národní banka se dostává do těch nejlepších možných rukou. Budete čtvrtým guvernérem centrální banky v naší novodobé historii po listopadu 1989. Věřím, že jste si tohoto mimořádného postu a jeho vážnosti dostatečně vědom.

Žijeme v turbulentní době, žijeme v době, kdy o banky jde strašně moc. Žijeme v době, kdy Česká národní banka má před sebou veliké úkoly, aby se vyrovnávala s dnešní složitou ekonomickou situací, ale současně i v tom, aby se vyrovnávala s ambicemi dnešní nelehkou ekonomickou situaci v Evropě řešit falešnými cestami na úkor zásadního omezení fungování trhu, včetně fungování bankovního systému. Já věřím, že tomu Vy budete schopen se postavit velmi rezolutně a velmi rasantně jak u nás doma, tak na celé řadě zahraničních fór, na kterých velmi často guvernér ČNB naši zemi reprezentuje.

Takže ještě jednou blahopřeji a přeji úspěch.