Zaměstnavatelé na jednání tripartity požádali premiéra Petra Nečase, aby vláda místo dvou novel zákoníku práce připravila jednu komplexní úpravu, která by trh práce skutečně zpružnila. Novinářům to řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Jaroslav Zavadil uvedl, že úprava zákoníku není potřeba, současná norma podle něj zaměstnancům i zaměstnavatelům vyhovuje.

Vláda bude o všech úpravách pracovního kodexu se všemi účastníky tripartity jednat, řekl Nečas. Základními limity změny jsou podle něj veřejné finance, tedy dopady na státní rozpočet v příštích letech, a to, aby novela šla směrem k pružnějšímu zákoníku práce.

"Dnešní zákoník práce je v rozporu s Ústavou ČR, Ústavní soud tak jednoznačně rozhodl. Novela, která je nyní připravována, neřeší tyto chyby. Než dělat jednu věc dvakrát, udělejme ji jednou a pořádně," upozornil Míl. Komplexní novela zákoníku práce je podle něj připravena, již byla v připomínkovém řízení, které bylo pozastaveno. Platit by tak tato úprava mohla začít od února či března příštího roku, uvedl Míl.


"Ačkoli původní záměry vlády a obecné návrhy MPSV vítali zaměstnavatelé i odborná veřejnost, bohužel se ukazuje, že výsledek zdaleka nebude takový, jaký se očekával. MPSV směřuje spíše ke kosmetickým úpravám, které ve skutečnosti nepřinesou potřebné změny," sdělila dnes Klára Valentová z advokátní kanceláře Ambruz & Dark, která je členem iniciativy Pružné pracovní právo 2010.

Schválení změn v zákoníku práce a vládních úsporných opatření podle ČMKOS způsobí, že Česko bude zemí s nejhorším postavením zaměstnanců v rámci EU. Odborům vadí například řetězení smluv na dobu určitou, zavedení pružnějších kont pracovní doby a zdvojnásobení doby, po kterou je možné pracovat na dohodu o provedení práce.


Mimo jiné i proto v pondělí po schůzce se Zavadilem premiér Nečas připustil, že chystaná vládní novela zákoníku práce by mohla platit o něco později než od ledna, jak se předpokládá. Vláda bude předlohu projednávat v září, legislativní proces se prý nemusí do konce roku stihnout. O zákoníku bude vláda jednat s odbory v tripartitě i bilaterálně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí mimo jiné navrhuje prodloužení doby, po kterou je možné uzavírat smlouvy na dobu určitou ze dvou na pět let, zvýšení maximálního rozsahu zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin, změny ve výši odstupného, které by mělo být nadále vázáno na počet let odpracovaných u zaměstnavatele, či zpružnění kont pracovní doby.