Rozdíl mezi slovenskou a českou ekonomikou se stírá. Pokud se současný vývoj zásadně nezmění, budou na tom Slováci za pár let s platy lépe než Češi. A zatímco Čech by měl mít stejnou mzdu jako Němec řádově za stovky let, Slováci by se německé kupní síle mohli vyrovnat už v roce 2034.   

Na "platové mapě" Česka jsou ale patrné i další trendy. Například podprůměrnou mzdu bere stále více lidí, nůžky mezi nejlépe a nejhůře placenými se rozevírají a rozdíl mezi platy mužů a žen zůstává prakticky stejný.

200 let vyrovnání se Německu

Pokud se bude česká kupní síla přibližovat té německé tempem posledních pěti let (z 52,2 % německého průměru
v roce 2004 na 52,8 % v roce 2009), dostihneme Němce teoreticky nejdřív během 23. století. A to hrubé mzdy v Česku od vstupu do Evropské unie vzrostly o více než třetinu a výrazně posílila koruna. Mzdy ovšem dynamicky rostou i v Německu.

24,3 % menší platy žen

Ženy berou v průměru o čtvrtinu méně než muži. Rozdíl se během pěti let snížil jen o půl procenta. A to díky faktu, že více žen působí na manažerských pozicích.

67,7 % s podprůměrnou mzdou

Počet lidí, kteří nedosáhnou ani na průměrnou mzdu, mírně, ale vytrvale roste. Pětina lidí bere dokonce méně, než je polovina průměrné mzdy.

25 % pražské mzdy

Měsíční mzdy jsou v Praze o čtvrtinu vyšší, než je český průměr. A to Pražané odpracují méně hodin. Rozdíly u hůře placených profesí jsou ale minimální.

3,4 x nůžky mezi hůře a lépe placenými se rozevírají

Výdělky pětiny nejlépe placených lidí jsou 3,4krát vyšší než výdělky pětiny těch nejhůře placených. Tento rozdíl se dál zvyšuje, a to i v rámci jednotlivých profesí. Například pětina letových dispečerů nedosahuje ani poloviny průměrné mzdy, ti nejlépe placení naopak berou kolem čtvrt milionu měsíčně. Dalším příkladem mohou být personalisté.

+16,4 % Česko vs. slovensko

Boom slovenské ekonomiky je vidět i při porovnání mezd. Zatímco před pěti lety byla podle údajů OECD česká kupní síla vyšší o 34,7 procenta, dnes je to jen o 16,4 procenta. Při zachování současné dynamiky růstu překoná slovenská kupní síla tu českou během šesti let. V teoretické rovině dokonce i německou kupní sílu, a to již v roce 2034. Výhled slovenské ekonomiky, a tedy i tamních mezd vyhlíží oproti Česku výrazně příznivěji.

-31 % nižší nemocnost

Češi tráví o třetinu méně času na nemocenské než před pěti lety, naopak čerpají více dovolené (o 1,5 dne ročně)
a odpracují méně přesčasů.

Nejvyšší mzdy
 
 Nejnižší mzdy