Asociace inkasních agentur v posledních dvou letech výrazně zvýšila svou činnost a má ambice aktivně ovlivňovat inkasní trh v ČR, vyjadřovat se k jeho etickým problémům, zabývat se legislativními otázkami a řešit problematiku vzdělávání ať už inkasních odborníků či laické veřejnosti.

Z narůstající aktivity a rozšiřující se členské základny AIA vyplynula potřeba vytvořit adekvátní zázemí a zajistit řízení interních záležitostí a organizaci asociačních aktivit. Tyto úkoly by měla řešit nová výkonná asistentka – Ing. Ivana Šárová. „Myslím, že Asociace inkasních agentur má i přes 8 let své existence stále mnoho zásadních úkolů před sebou, začínají se zcela novými aktivitami a mají velmi zajímavé ambice, a to je to, co mne zajímá. Kromě toho že se jako výkonná asistentka samozřejmě chystám vytvořit asociaci zázemí, tak se také mohu aktivně podílet na tvorbě nových aktivit asociace, ať už jsou to plánované semináře o inkasu pro odborníky či snaha o jakousi „osvětu“ o inkasu mezi laiky. Dále bych chtěla přispět ke zvýšení povědomí o AIA a pomoci navázat nové kontakty a spolupráci s organizacemi z oblasti financí a práva,“ dodala Ivana Šárová.