Josef Bernard (46) začal pracovat v plzeňské Škodovce hned po škole jako dělník. Později působil jako technik, mistr a personální ředitel jedné z dceřiných společností ŠKODA. Od roku 2002 byl personálním ředitelem Škody Holding a později jejím výkonným ředitelem. Mimo to zastával řadu funkcí v představenstvech a dozorčích radách společností v rámci skupiny ŠKODA. Mimo tuto skupinu byl členem Rady vlády pro řízení lidských zdrojů, předsedou dozorčí rady zdravotní pojišťovny Metal Aliance a doposud zastává pozici člena správní rady Techmania Science Centre v Plzni.

Bernard vystudoval Střední odborné učiliště Škoda a vysokoškolské vzdělání získal později na Open University. Absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.

"ŠKODA TRANSPORTATION v uplynulých letech vyvinula kvalitní produkty a spolu s partnerskými firmami zajišťuje kompletní proces výroby, od vývoje, přes realizaci, až po finální homologaci. V následujících letech chceme využít potenciálu, který naše kolejová vozidla a trolejbusy mají, a posílit naši přítomnost na zahraničních trzích,“ říká ke svým úkolům ve funkci generálního ředitele Josef Bernard.

Jeden ze spolumajitelů ŠKODA TRANSPORTATION a dosavadní generální ředitel Tomáš Krsek bude nadále vykonávat pozici předsedy představenstva.