Nebezpečný dioxin

Dioxin je vysoce toxická látka, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě hnojiv a nedokonalém spalování komunálního odpadu. Může způsobit rakovinu nebo vyvolat potrat, konzumace malého množství ale nepředstavuje podle německých úřadů akutní riziko.

Německé úřady nechaly preventivně uzavřít přes 1000 zemědělských podniků v zemi a utratit několik tisíc slepic kvůli výskytu rakovinotvorného dioxinu ve vejcích. Nebezpečná látka se do nich nejspíš dostala prostřednictvím krmiva, které obsahovalo příměs určenou výhradně pro technické účely.

Česká veterinární správa zatím o žádných problémech v Česku neví a podle ČT jí ani žádné varovné informace nedorazily. "Státní veterinární správa ČR vnímá tento problém jako problém nikoli český, ale problém německých chovatelů," uvedl mluvčí SVS Josef Duben.

Pokud by podle Dubna vzniklo riziko pro ostatní členské unijní státy, německá strana by je varovala pomocí Systému rychlého varování RASFF. "My jsme žádnou takovouto informaci neobdrželi, tudíž v současné době ČR ani potenciálně žádné německé výrobky neohrožují," dodal Duben. Prostřednictvím systému RASFF se členské státy EU vzájemně varují před nebezpečnými potravinami a krmivy, případně před potravinami nevhodnými k lidské spotřebě.

Chyba nebo úmysl?

Státní zastupitelství nyní vyšetřuje, zda šlo o nedopatření, nebo o úmysl. Spotřebitelům ale údajně žádné nebezpečí z kontaminovaných produktů nehrozí. Spolkový úřad pro vyhodnocování rizik (BfR) nicméně veřejnost uklidnil. "Akutní zdravotní nebezpečí neexistuje," citovala mluvčího BfR agentura DPA.

Dioxinový skandál postihl hlavně spolkové země Dolní Sasko, kde muselo až do odvolání přerušit prodej vajec a masa více než 1000 drůbežích a prasečích farem používajících závadné krmivo, a Severní Porýní-Vestfálsko. Tam bylo na příkaz veterináře zlikvidováno na 8000 slepic živených tímto krmivem. Ty pocházely z chovné stanice v Soestu a v jejich vejcích byla naměřena koncentrace dioxinu čtyřikrát překračující povolenou hranici. Podle úřadů se do prodeje dostalo asi 120.000 vajec.

"Několik tisíc se nám jich podaří stáhnout," věří okresní veterinář Wilfried Hopp.

Záměna kyselin

Kontaminované krmivo pochází ze severoněmecké firmy Harles & Jentzsch. Její mluvčí útenrímu vydání deníku Westfalen-Blatt potvrdil, že při výrobě došlo k záměně příměsi mastných kyselin určené k výkrmu hospodářských zvířat za kyseliny pro technické účely.

Firma prý vyprodukovala 527 tun nevhodného krmiva, které se vedle obou spolkových zemí na západě Německa dostalo také do chovů v Durynsku, Braniborsku, Sasku-Anhaltsku nebo Sasku, tedy i do spolkové země sousedící z ČR.

Úřady se nyní snaží zajistit veškeré závadné krmivo a potenciálně kontaminované produkty. Nevyloučily proto, že budou muset být uzavřeny další farmy a zlikvidována další zvířata. Německý tisk považuje za pravděpodobné, že výčet zemědělských podniků a obchodníků, které případ postihne, ještě není zdaleka konečný a může způsobit škody v řádech milionů eur.

"Nejhorší je ztráta dobré pověsti, my za to nemůžeme, ale odneseme to," říká Wilhelm Hoffrogge z Asociace chovatelů drůbeže Dolního Saska. Farmáři už začali sčítat škody. Podle Unie zemědělců by omezení prodeje u všech postižených farem přišlo týdně na 10 až 20 milionů eur.

Kauzou se chtějí zabývat také němečtí poslanci.