Odboráři v pondělí ve 3:00 zahájí stávku v dopravě v Praze a dalších městech Česka. Jak dlouho potrvá, neoznámili. Vlaky se rozjedou v 16:00. Prahu čeká blokáda na příměstských komunikacích, zastaví se metro a ostatní MHD. Cesta do zaměstnání, škol i k lékaři se zkomplikuje. Server IHNED.cz proto oslovil několik expertů na pracovní právo, aby osvětlili složitou situaci z pohledu paragrafů.

Právníci se shodují, že na zablokování klíčových dopravních uzlů by odboráři neměli mít právo a nelze ho považovažovat za legální způsob stávky. Podotýkají však, že v české legislativě neexistuje konkrétní právní úprava. "Nikde není stanoveno, že by odboráři měli možnost používat těchto prostředků k prosazování svých zájmů, na druhou stranu toto není výslovně zakázáno," domnívá se Matěj Daněk z advokátní kanceláře PRK Partners.

"Pochybuji, že k tomu budou mít jakékoliv povolení od správních orgánů. Stále je povinnost respektovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Za neexistence zákonné úpravy je velmi pochybné, zda-li právo na stávku opravňuje k porušení uvedených právních předpisů resp. k jednání, které může vést ke značným škodám," upřesňuje Stanislav Servus z advokátní kanceláře Dvořák a spol.

 

 

Podle expertů ani není příliš reálné domáhat se na odborářích, jako pořadatelích stávky, případné náhrady škody. "V případě, že se odboráři chovají způsobem, který odpovídá řádnému vedení stávky, jednají v souladu s právem a škodu tak s úspěchem vymáhat nelze," konstatuje Daněk.

 

Dopad na zaměstnance - 5 otázek a 5 odpovědí

Znamená to velké komplikace i pro řadu zaměstnanců, kteří se stávky neúčastní, ale v jejím důsledku budou mít komplikace při dojezdu do zaměstnání. Nabízíme pět otázek a odpovědí:

1. Pokud se zaměstnanec nedostane do práce kvůli stávce, může za to být „popotahován“?   

Jak přežít stávku?

Přemýšlíte, jak se v pondělí dostat do práce, do školy, k lékaři? Co si myslíte o stávce odborářů, kteří chtějí zablokovat na mnoho hodin dopravu v Česku?

Hledáme nejlepší tipy, jak si se s stávkou poradit. Chceme znát vaše postřehy a názory.

Pište nám na http://www.facebook.com/ihned.cz a na http://twitter.com/iHNed_zpravy.

A staňte se také spoluautory naší on-line reportáže z pondělní stávky. Pište a posílejte své zkušenosti se stávkou, fotografie i videa.

Tato situace nespadá zcela do zákonných překážek na straně zaměstnance. Je třeba rozlišovat, zda se jedná o nepředvídané či předvídané přerušení dopravního provozu. Zaměstnanec, který předem ví o přerušení dopravy, se na tuto situaci může připravit. Jeho povinnost být na svém pracovišti včas, trvá i po dobu přerušení dopravy. Pokud však zaměstnanec není schopen se přes veškerou snahu dostat do práce nebo se do ní dostat v nástupní hodinu, je jeho povinností informovat o tom co nejdříve zaměstnavatele a požádat ho o poskytnutí pracovního volna v nezbytném rozsahu. Jestliže zaměstnance splní uvedené povinnosti, nemůže být zaměstnavatelem za svou neúčast na pracovišti postižen. Jedná se omluvenou absenci.

2. Pokud již dopředu ví, že se tam nedostane, má si brát dovolenou?

 

Kdy lze v ČR stávkovat

"V zásadě lze stávkovat pouze ze dvou důvodů a to

(i) na základě zákona o kolektivním vyjednávání během vyjednávání o kolektivní smlouvě či v případě jejího porušení (to není tento případ) a

(ii) na základě čl. 27 Listiny základních práv a svobod, kde je pouze obecně stanoveno, že právo na stávku je zaručeno. Vzhledem k zařazení tohoto článku, který spadá mezi hospodářská sociální a kulturní práva se dovozuje, že stávkovat v tomto případě lze pouze na ochranu hospodářských a sociálních práv – což předpokládám je důvodem, na který se budou odbory odvolávat," říká Daniel Matěj z PRK Partners.

Jestliže zaměstnanec ví, že by bylo velmi náročné a nedohodne se se zaměstnavatelem jinak, může toto být řešení zamezení dohadů o případné nepřítomnosti v práci.

 

Pokud se dohodne na dovolené, dostane náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Pokud mu zaměstnavatel stanoví pracovní volno, nemá zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu. Jedná se o osobní překážku na straně zaměstnance bez náhrady mzdy nebo platu.

3. Musí zaměstnanec vynaložit nějaké „úměrné“ úsilí a pokusit se do práce dostat? 

Ano. Je čistě záležitostí zaměstnance, jakým způsobem se dostává do práce. Jestliže se zaměstnanec pravidelně dopravuje do práce hromadnou dopravou a tato je přerušena, je povinen vyčerpat veškeré další možnosti k tomu aby se do práce dostal.

4. Může firma zaměstnance nějak potrestat?

Zaměstnanec by měl vyčerpat veškeré možnosti, byť by pro něho představovaly zvýšené náklady a pokud se ani tak nemůže do práce dostat, musí o tom včas informovat zaměstnavatele.

"V daném případě bych maximálně čekal výtku, tj. upozornění na porušení pracovní kázně (jestliže bylo možno se do práce fakticky dostat). Samozřejmě v případě zneužití argumentu o stávce pro nepřítomnost, tj. posoudí-li zaměstnavatel jako neomluvenou absenci může hrozit okamžité zrušení pracovního poměru," dodává Stanislav Servus.

5. Může zaměstnanec naopak žádat po firmě dopravu?

Automaticky nikoliv. Pokud požádá, záleží na rozhodnutí zaměstnavatele. Zaměstnavatel může případně na základě svého uvážení zaměstnanci také uhradit zvýšené náklady související s dopravou. Výjimkou je situace, kdy se k tomu zaměstnavatel zaváže např. v kolektivním smlouvě nebo ve svém vnitřním předpise.