Bankovní sektor v Česku je podle zátěžových zkoušek, které provedla Česká národní banka, dostatečně odolný vůči případnému nepříznivému vývoji.

Základem stability bank je i nadále jejich vysoká kapitálová přiměřenost, která ke konci června 2011 činila 15,9 procenta.

Přesto by se v nepříznivém scénáři dostalo několik bank do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti.

 

 

K dorovnání kapitálové přiměřenosti by banky se sídlem v ČR, tedy bez poboček zahraničních bank, do regulatorního minima osmi procent musely navýšit regulatorní kapitál o 13,4 miliardy korun, což je méně než 0,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

"Z hlediska velikosti bankovního sektoru se nejedná o významnou hodnotu, která by mohla ohrozit jeho stabilitu," uvedla ČNB.

Finanční domy by obstály i v recesi

Kapitálová vybavenost celého odvětví by zůstala nad osmiprocentním minimem i při realizaci velmi nepravděpodobného zátěžového scénáře.

Ten předpokládá ve dvouletém horizontu testů pokles domácí i zahraniční ekonomické aktivity v důsledku recese hlavních obchodních partnerů ČR vyvolané stupňováním fiskální krize zadlužených zemí eurozóny. 

ČNB testy provedla na údajích k 30. červnu a zaměřila se na horizont následujících dvou let. Při hodnocení odolnosti sektoru testovala dopad budoucího ekonomického vývoje reprezentovaného jedním základním a jedním zátěžovým scénářem.

Základní scénář odpovídá oficiální srpnové makroekonomické prognóze ČNB o inflaci. Předpokládá pro letošní rok a počátek roku 2012 mírné zpomalení ekonomické aktivity v důsledku fiskální konsolidace v ČR ale i v dalších zemích eurozóny.

Zátěžový scénář Recese předpokládá propad ekonomické aktivity z důvodu obnovené recese hlavních obchodních partnerů ČR, eskalaci fiskální krize eurozóny a zvýšenou volatilitu na finančních trzích.

"V rámci scénáře je uvažováno znehodnocení expozic českého bankovního sektoru vůči pěti zadluženým zemím EU a jejich přecenění v bilancích bank z 28 miliardy korun na nulovou hodnotu," uvedla ČNB s tím, že navržený scénář lze považovat za velmi zátěžový.

Zatímco základní scénář předpokládá tvorbu provozního zisku pro následující období na obdobné úrovni jako v roce 2010, v zátěžovém scénáři Recese dochází k jeho významnému poklesu o téměř 40 procent.

Řada bank se tak v případě zátěžového scénáře dostává do situace celkové ztráty z hospodaření, což snižuje výši jejich regulatorního kapitálu.