Představenstvo Pražské energetiky (PRE) má dva nové členy. Jedním z nich je bývalý komunistický ministr a polistopadový premiér Marián Čalfa.

Druhé dosud neobsazené místo obsadil jednatel společnosti Energie Baden-Württemberg (EnBW), hlavního akcionáře PRE, Marcus Bort. Členy představenstva zvolila dozorčí rada společnosti.

Čalfa jako dlouholetý člen KSČ a zaměstnanec úřadu vlády se vypracoval do ministerské funkce těsně před převratem v roce 1989. Pak byl předsedou federální vlády v letech 1989 až 1992. Následně přešel do soukromé sféry a působil jako advokát.

HNByznys na facebooku

/klikem na ikonu vstupte na profil/

Čalfa je dlouholetým poradcem PRE v právních otázkách a v minulých letech se také podílel na vyčlenění regulovaných činností z mateřské společnosti Pražská energetika do dceřiné společnosti PREdistribuce.

Funkční období Čalfy a Borta trvá do listopadu 2016. Předsedou představenstva PRE je Pavel Elis. Místopředsedou představenstva je bývalý starosta Prahy 5 Milan Jančík.

Skupina Pražská energetika se sídlem v Praze je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny v ČR. V současné době zaměstnává asi 1300 lidí.

Základní aktivity se soustřeďují na prodej elektřiny, obchodování s elektřinou, její distribuci a doplňkové energetické služby. Podíl ve skupině má i město Praha.